Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Prevod projekta

Koristite sledeći obrazac za pretraživanje po projektima. Unesite Vaše kriterijume za pretragu (pojedinačno ili u kombinaciji) u odgovarajuća polja i pritisnite dugme „Pretraži“.

Pretraži po oznaci i nazivu projekta

Pretražite po fazi

Pretraga po tehničkom komitetu

10.99 Unet u program rada

Dimnjaci — Glinene/keramičke dimnjačke cevi — Deo 1: Dimnjačke cevi za suve radne uslove — Zahtevi i metode ispitivanja

10.99 Unet u program rada

Hidrometrija – Kalibracija hidrometrijskih krila u otvorenim pravolinijskim kanalima

10.99 Unet u program rada

Mehaničke vibracije – Merenje i vrednovanje izlaganja ljudi vibracijama koje se prenose kroz šake – Deo 2: Praktično uputstvo za merenje na radnom mestu − Izmena 1

10.99 Unet u program rada

Akustika – Laboratorijska i terenska merenja bočnog provođenja vazdušnog zvuka, zvuka udara i zvuka servisne opreme u zgradama između susednih prostorija – Deo 2: Primena elemenata tipa B kada su spojevi od malog uticaja

10.99 Unet u program rada

Čelična užad – Bezbednost – Deo 5: Užad sa strukovima za liftove

10.99 Unet u program rada

Čelična užad – Bezbednost – Deo 3: Informacije za upotrebu i održavanje

10.99 Unet u program rada

Etičke tvrdnje i informacije podrške – Principi i zahtevi

CASCO Saznaj više
10.99 Unet u program rada

Ocenjivanje usaglašenosti – Smernice i primeri šema za sertifikaciju procesa

CASCO Saznaj više
10.99 Unet u program rada

Nanotehnologije – Rečnik – Deo 3: Ugljenični nanoobjekti

10.99 Unet u program rada

Finansijske usluge – Identifikator pravnog subjekta (LEI) – Deo 2: Primena u digitalnim sertifikatima

10.99 Unet u program rada

Finansijske usluge – Identifikator pravnog subjekta (LEI) – Deo 1: Zadatak

10.99 Unet u program rada

Sistemski i softverski inženjering – Procesi životnog ciklusa softvera

I1/07 Saznaj više
10.99 Unet u program rada

Informacione tehnologije – Menadžment uslugama – Deo 1: Zahtevi za sistem menadžmenta uslugama

I1/07 Saznaj više
10.99 Unet u program rada

Informacione tehnologije – Postupci automatske identifikacije i obuhvatanja podataka (AIDC) – Harmonizovani rečnik

I1/31 Saznaj više
10.99 Unet u program rada

Električne instalacije niskog napona – Deo 8-1: Funkcionalni aspekti – Energetska efikasnost – Ispravka

10.99 Unet u program rada

Koordinacija izolacije-Deo 2: Uputstvo za primenu

N017AC Saznaj više
10.99 Unet u program rada

Koordinacja izolacije-Deo 1:Definicije, principi i pravila

N017AC Saznaj više
10.99 Unet u program rada

Međunarodni elektrotehnički rečnik- Poglavlje 851: Elketrično zavsarivanje