Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Prevod projekta

Koristite sledeći obrazac za pretraživanje po projektima. Unesite Vaše kriterijume za pretragu (pojedinačno ili u kombinaciji) u odgovarajuća polja i pritisnite dugme „Pretraži“.

Pretraži po oznaci i nazivu projekta

Pretražite po fazi

Pretraga po tehničkom komitetu

10.99 Unet u program rada

Termoplastične cevi za transport fluida – Nazivni spoljašnji prečnici i nazivni pritisci – Deo 1: Metričke serije

10.99 Unet u program rada

Sistemi cevovoda i kanala od plastičnih masa - Termoplastične komponente za kontrolne komore i revizione otvore — Određivanje krutosti prstena

10.99 Unet u program rada

Hidrometrija – Merenje protoka vode u otvorenim koritima – Određivanje zavisnosti vodostaj–protok

10.99 Unet u program rada

Ispitivanja bez razaranja - Merenje i ocena napona rendgenske cevi —Deo 3: Spektrometrijska metoda

10.99 Unet u program rada

Ispitivanja bez razaranja - Merenje i ocena napona rendgenske cevi —Deo 1: Metoda podešavanja napona

50.60 Predat na objavljivanje

Korozija metala i legura – Opšti principi za ispitivanje korozije

10.99 Unet u program rada

Standardna metoda za određivanje vode pomoću volumetrijske titracije Karl Fišerom

30.60 Odobren nacrt komisije

Boje i lakovi – Određivanje debljine filma

10.99 Unet u program rada

Boje i lakovi – Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja – Deo 5: Zaštitni sistemi boja

10.99 Unet u program rada

Boje i lakovi — Određivanje sadržaja isparljivih organskih jedinjenja (VOC) i/ili poluisparljivih organskih jedinjenja (SVOC) — Deo 2: Metoda gasne hromatografije

10.99 Unet u program rada

Klinička istraživanja medicinskih sredstava na ljudima – Dobra klinička praksa

10.99 Unet u program rada

Održivi razvoj u zajednicama - Indikatori za gradske usluge i kvalitet života

10.99 Unet u program rada

Elektromedicinski uređaji – Deo 2-26: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse elektroencefalografa