Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Prevod projekta

Koristite sledeći obrazac za pretraživanje po projektima. Unesite Vaše kriterijume za pretragu (pojedinačno ili u kombinaciji) u odgovarajuća polja i pritisnite dugme „Pretraži“.

Pretraži po oznaci i nazivu projekta

Pretražite po fazi

Pretraga po tehničkom komitetu

10.99 Unet u program rada

Kanalizacioni sistemi izvan objekata – Pumpni sistemi – Deo 1: Opšti zahtevi

10.99 Unet u program rada

Hidrometrija — Izbor lokacije, uspostavljanje i rad merne stanice

10.99 Unet u program rada

Informacije i dokumentacija – Sistemi menadžmenta dokumentarnim materijalom – Smernice za primenu

10.99 Unet u program rada

Informacije i dokumentacija – Menadžment dokumentarnim materijalom – Osnovni pojmovi i vokabular

10.99 Unet u program rada

Hidrometrija – Kalibracija hidrometrijskih krila sa obrtnim elementom u otvorenim pravolinijskim kanalima

10.99 Unet u program rada

Ocenjivanje usaglašenosti – Smernice i primeri šema za sertifikaciju usluga

CASCO Saznaj više
10.99 Unet u program rada

Sistemi menadžmenta kvalitetom – Smernice za primenu ISO 9001 u lokalnoj samoupravi

CASCO Saznaj više
10.99 Unet u program rada

Menadžment imovinom – Sistemi menadžmenta – Smernice za primenu ISO 55001

CASCO Saznaj više
10.99 Unet u program rada

Standardne metode ispitivanja za određivanje sadržaja ugljenika,vodonika i azota u uzorcima za analizu uglja i sadržaja ugljenika u uzorcima za analizu uglja i koksa

10.99 Unet u program rada

Hidrometrija – Funkcionalni zahtevi i karakteristike hvatača suspendovanog nanosa

10.99 Unet u program rada

Hidrometrija – Merenje protoka u otvorenim tokovima korišćenjem preliva sa pravougaonim širokim pragom

10.99 Unet u program rada

Hidrometrija – Merenje protoka vode u otvorenim tokovima – Metode brzina površina merenjem brzina u tačkama

10.99 Unet u program rada

Hidrometrija – Žičare za merenja u otvorenim tokovima

10.99 Unet u program rada

Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 8: Određivanje koeficijenta poliranja kamena

U071/PKS 2 Saznaj više
10.99 Unet u program rada

Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje geometrijskih karakteristika elemenata

U071/PKS 2 Saznaj više
10.99 Unet u program rada

Prirodni kamen – Terminologija

U071/PKS 2 Saznaj više
10.99 Unet u program rada

Metode ispitivanja prirodnog kamena – Petrografsko ispitivanje

U071/PKS 2 Saznaj više
10.99 Unet u program rada

Hidrometrija – Rečnik i simboli