Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Katjonski poliakrilamidi

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Vodomeri — Deo 4: Dodatne funkcionalnosti

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Industrija nafte i prirodnog gasa — Sistemi cevovodnog transporta (ISO 13623: 2009 modifikovan)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

PKS B067 Saznaj više

Aluminijum i legure aluminijuma - Hemijska analiza - Optička emisiona spektralna analiza sa induktivno spregnutom plazmom

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Oprema i pribor za TNG — Kontrola i ispitivanje drumskih cisterni za TNG

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Laboratorijska merenja vazdušnog i strukturnog zvuka od servisne opreme - Deo 1: Pravila primene na instalacije za otpadne vode

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Sistemi za smanjenje saobraćajne buke na putevima – Procedure za dugoročnu procenu performansi

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Z226/PKS 1 Saznaj više

Oprema i pribor za TNG – Prenosive čelične boce namenjene za ponovno punjenje tečnim naftnim gasom (TNG), klasično zavarene i lemljene – Periodična kontrola - Izmena 2

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Oprema za ličnu zaštitu - Štitnici za koleno za rad u klečećem položaju - Deo 1: Metode ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Oprema za ličnu zaštitu - Štitnici za koleno za rad u klečećem položaju - Deo 2: Zahtevi za nosive štitnike za koleno (tip 1)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Oprema za ličnu zaštitu - Štitnici za koleno za rad u klečećem položaju - Deo 3: Zahtevi za pojedinačne podloge za koleno, u kombinaciji sa odevnim predmetima (tip 2)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Oprema za ličnu zaštitu - Štitnici za koleno za rad u klečećem položaju - Deo 4: Zahtevi za kombinovanje međusobno zavisnih podloga za koleno i odevnih predmeta (tip 2)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Oprema za ličnu zaštitu - Štitnici za koleno za rad u klečećem položaju - Deo 5: Zahtevi za podmetače za koleno (tip 3)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Oprema za ličnu zaštitu - Štitnici za koleno za rad u klečećem položaju - Deo 6: Zahtevi za sisteme za klečanje (tip 4)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Cisterne za transport opasnog tereta —Oprema cisterni za transport tečnih hemikalija i tečnih gasova — Pražnjenje produkata i ventili za ulaz vazduha

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Cisterne za transport opasnog tereta — Oprema cisterni za transport tečnih hemikalija i tečnih gasova — Ventili koji se aktiviraju stopalom

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Određivanje otpornosti na odizanje ugrađenih glinenih ili betonskih crepova — Metoda ispitivanja krovnog sistema

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Ormani za bezbedno skladištenje u slučaju požara - Deo 1: Ormani za bezbedno skladištenje zapaljivih tečnosti

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda