Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Klizaljke za led — Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Građevinski okovi - Zahtevi i metode ispitivanja - Višestruke brave, brave i prihvatne ploče - Karakteristike i metode ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Zahtevi za bezbednost podiznih stolova — Deo 1: Podizni stolovi za opsluživanje do dva stalna nivoa

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Neorganska đubriva – Određivanje oligomera metilen-uree pomoću tečne hromatografije visoke performanse (HPLC)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Izveštaji o proširenoj primeni požarnih performansi građevinskih proizvoda i elemenata

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Z021/PKS U092 Saznaj više

Premazi za hidroizolaciju na bazi bitumena modifikovanih polimerom — Definicije i zahtevi

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Gasna infrastruktura — Cevovodi maksimalnog radnog pritiska većeg od 16 bar — Funkcionalni zahtevi

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Održivost objekata – Kvalitet podataka o proizvodu i objektu za ocenjivanje zaštite životne sredine – Izbor i korišćenje podataka

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Neorganska đubriva – Određivanje ekstrahovanog fosfora

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Pešačka vrata na motorni pogon — Bezbednost pri korišćenju — Zahtevi i metode ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Podaci o performansama za građevinske okove (HPS) — Identifikacija i rezime izveštaja o ispitivanju radi moguće zamenljivosti građevinskih okova za primenu na protivpožarnim i/ili protivdimnim vratima i/ili na prozorima koji se mogu otvarati

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Primene na železnici – Konstrukcioni zahtevi za stepenike, rukohvate i odgovarajuće elemente za železničko osoblje – Deo 2: Teretni vagoni

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Nameštaj za odlaganje van domaćinstava – Zahtevi za bezbednost, čvrstoću, trajnost i stabilnost

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Regulatori pritiska, uređaji sa automatskim prebacivanjem, koji imaju najveći regulisani pritisak od 4 bar, sa najvećim kapacitetom od 150 kg/h, opremljeni sigurnosnim uređajem i adapterom za butan, propan i njihove mešavine

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Primene na železnici – Kabina mašinovođe – Deo 6: Integracija displeja, komandi i indikatora za tramvajska vozila

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Primene na železnici – Kočenje – Kriterijumi za funkcionalnost i konstrukciju sistema magnetne šinske kočnice koji se koristi na šinskim vozilima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Kriterijumi održivosti proizvodnje biogoriva i biotečnosti za primenu u energetske svrhe– Principi, kriterijumi, indikatori i verifikatori – Deo 3: Biodiverzitet i aspekti životne sredine koji se odnose na zaštitu prirode

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Proizvodi za malu decu - Ljuljaške za bebe

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda