Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Neorganska đubriva — Određivanje sadržaja azota u IBDU (izobutilidendiurea) i CDU (krotonilidendiurea)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Građevinsko staklo - Spektrofotometrijske karakteristike staklenih proizvoda - Procedura validacije alata za proračun

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Cevi za daljinsko grejanje – Fabrički proizvedeni sistemi savitljivih cevi niskog temperaturnog profila - Deo 1: Podela, opšti zahtevi i metode ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Konstrukcije koje se koriste za događaje - Zahtevi za bezbednost

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Proizvodi za toplotnu izolaciju - Procena podložnosti za razvoj buđi - Laboratorijaska metoda ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Toplotne performanse zgrada - In situ ispitivanje završenih zgrada - Deo 1: Prikupljanje podataka za ispitivanje ukupnog gubitka toplote

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Toplotne performanse zgrada - In situ ispitivanje završenih zgrada - Deo 2: Analiza stabilnog stanja za ispitivanje ukupnog gubitka toplote

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Toplotne performanse zgrada - In situ merenja ispitnih konstrukcija zgrada - Deo 1: Prikupljanje podataka za ispitivanje ukupnog gubitka toplote

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Toplotne performanse zgrada - In situ merenja ispitnih konstrukcija zgrada - Deo 2: Analiza stabilnog stanja za ispitivanje ukupnog gubitka toplote

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Medical vehicles and their equipment - Road ambulances

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Konzervacija kulturnog nasleđa - Desalinizacija poroznih neorganskih materijala oblogama

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Kvalitet vode- Određivanje ukupne količine perflornih supstanci (suma PFAS) u vodi za piće- Metoda pomoću tečne hromatografije/masene spektrometrije (LC/MS)

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Termalna drumska vozila - Standard bezbednosti za sisteme sa kontrolisanom temperaturom koji koriste zapaljiva rashladna sredstva za transport robe - Zahtevi i proces analize rizika

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Papir i karton - Papir i karton predviđeni da budu u kontaktu sa hranom - Određivanje aluminijuma u vodenim ekstraktima

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Vozila na prirodni gas - Punjenje gorivom i funkcionisanje – Stanice za punjenje prirodnim gasom - Konektor za istovar tečnog prirodnog gasa (LNG)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Vozila na prirodni gas – Punjenje gorivom i funkcionisanje – Stanice za punjenje prirodnim gasom - Sistem za prekid istovara tečnog prirodnog gasa

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Oplemenjivači zemljišta i supstrati- Određivanje temperaturnog i vremenskog profila tokom kompostiranja i digestije

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Aspekti hiperlup sistema - Referentna arhitektura

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda