Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS ISO 16613-1:2023

Grafička tehnologija - Zamena promenljivih sadržaja - Deo 1: Korišćenje PDF/X za zamenu promenljivih sadržaja (PDF/VCR-1)

Graphic technology — Variable content replacement — Part 1: Using PDF/X for variable content replacement (PDF/VCR-1)
29. 12. 2023.

Опште информације

90.93     7. 12. 2022.

90.20    15. 10. 2027.

ISS

H130

Međunarodni standard

35.240.30     37.100.99  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Standard ISO 16613-1:2017 omogućava primene promenljivih podataka u štampi korišćenjem PDF šablona za zamenu promenljivih sadržaja gde
- šablonska PDF datoteka koja sadrži stranice sa poljima za zamenu promenljivih sadržaja (rezervisana mesta) se dostavlja pre štampanja tiraža i može ponovo da se iskoristi tokom višestrukih štampanja tiraža, i
- PDF-koji sadrži promenljive podatke za zamenu obezbeđuje se tokom štampanja tiraža i objedinjuje sa PDF šablonom da bi se proizveo konačan oblik izlazne stranice sa promenljivim sadržajem.
Standardom ISO 16613-1:2017 definiše se PDF/VCR (PDF za zamenu promenljivih sadržaja), skup osnovnih tehničkih zahteva za format šablonske PDF datoteke, PDF-koji sadrži promenljive podatke za zamenu i radni okvir za in-RIP objedinjavanje promenljivih sadržaja.
Osnovni tehnički zahtevi PDF/VCR ne obuhvataju usklađenost generatora datoteke i procesora.
Standardom ISO 16613-1:2017 takođe se definiše nivo usklađenosti PDF/VCR-1 koji se zasniva na PDF/VCR osnovnim tehničkim zahtevima i definiše zahteve usklađenosti za:
- format šablonske PDF/VCR-1 datoteke;
- PDF/VCR-1 format redosleda podataka, format sadržaja promenljivih podataka za zamenu;
- PDF/VCR-1 generator datoteke, softverska aplikacija koja može da generiše PDF/VCR-1 šablonske datoteke;
- PDF/VCR-1 koji obezbeđuje podatke, softverska aplikacija koja može da generiše PDF/VCR-1 redosled podataka;
- PDF/VCR-1 procesor, softverska aplikacija koja može da izvrši zamenu rezervisanog mesta u šablonskom objektu PDF/VCR-1 zamenskim sadržajem koji se obezbeđuje u okviru redosleda podataka PDF/VCR-1.
Format šablonske datoteke koji je definisan u ovom dokumentu zasniva se na seriji standardnih formata ISO 15930 (PDF/X) za prikazivanje jednostraničnih ili višestraničnih šablona koji sadrže nepromenljivi sadržaj kao i rezervisana mesta za promenljivi sadržaj.
Format promenljivih podataka koji je definisan u ovom dokumentu zasniva se na formatu datoteke CSV koji je definisan u RFC 4180. On podržava prikazivanje podataka za zamenu, koji mogu da se objedine u šablone sa rezervisanim mestima za promenljivi sadržaj da bi nastao kompletan sadržaj stranice korišćenjem potpunog PDF grafičkog modela.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS ISO 16613-1:2023
90.93 Odluka o potvrđivanju standarda
7. 12. 2022.

Povezani projekti

Identičan sa ISO 16613-1:2017