Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

dnaSRPS EN IEC 60300-3-14:2024

Menadžment pouzdanošću – Deo 3-14: Uputstvo za primenu – Mogućnost podržavanja i podrška

Dependability management - Part 3-14: Application guide - Supportability and support

Опште информације

50.60     31. 5. 2024.

ISS

N104

Evropski standard

03.100.40     03.120.01  

engleski  

Apstrakt

Ovim standardom se uvodi atribut pouzdanosti mogućnosti podržavanja (i podrške) i odnos sa srodnim atributima pouzdanosti pouzdanosti, mogućnosti održavanja i raspoloživosti. Ovaj dokument se može koristiti u bilo kom trenutku tokom životnog veka stavke za usmeravanje planiranja i sprovođenja aktivnosti mogućnosti podržavanja i podrške usmerenih na postizanje planirane ravnoteže performansi, troškova i rizika. Sve aktivnosti mogu biti prilagođene prirodi stavke i uslovima korišćenja. Smernice su ponuđene o tome kako se aktivnosti podrške i podrške mogu primeniti u bilo kojoj fazi životnog ciklusa za novodizajnirane artikle, postojeće stavke dostupne za komercijalnu nabavku ili za stavke tokom njihovog radnog veka. Ovaj dokument razmatra implikacije životnog ciklusa kroz formalno upravljanje rizicima povezanim sa upravljanjem i isporukom aktivnosti za kreiranje, rad, održavanje i renoviranje stavke kako bi se postigla njegova navedena svrha. Ovaj dokument opisuje: prirodu mogućnosti podržavanja i podrške; uloga mogućnosti podržavanja i podrške u postizanju vrednosti predmeta tokom njegovog životnog veka; kompromisi povezani sa mogućnošću podržavanja i podrškom za postizanje željene ravnoteže troškova, performansi i rizika tokom životnog veka stavke; važnost usklađivanja strukture organizacije sa njenim ciljevima, sa krajnjim ciljem poboljšanja efikasnosti i efektivnosti u cilju pružanja potrebne mogućnosti podržavanja i podrške.

Životni ciklus

PRETHODNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 60300-3-14:2008

TRENUTNO

PROJEKAT
dnaSRPS EN IEC 60300-3-14:2024
50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda
31. 5. 2024.

Povezani projekti

Identičan sa FprEN IEC 60300-3-14:2024

Identičan sa IEC 60300-3-14 ED2 IDENTICAL