Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

naSRPS EN IEC 61439-1:2021/AA:2022

Niskonaponski rasklopni blokovi – Deo 1: Opšta pravila - Izmena

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules

Опште информације

40.60     26. 1. 2024.

ISS

N023

Evropski standard

29.130.20  

engleski  

Apstrakt

IEC 61439-1:2020 utvrđuje definicije i navodi radne uslove, zahteve za konstrukciju, tehničke karakteristike i zahteve za verifikaciju za niskonaponske rasklopne blokove. NAPOMENA U ovom standardu se termin blok (videti 3.1.1) koristi za niskonaponski rasklopni blok. Za specificiranje bloka ili za potrebe određivanja usaglašenosti ne može da se koristi samo ovaj standard. Blokovi moraju da budu usaglašeni sa odgovarajućim delom standarda serije IEC 61439, od Dela 2 nadalje. Za blokove koji nisu obuhvaćeni Delom 3 nadalje primenjuje se Deo 2. Ovo treće izdanje povlači i zamenjuje drugo izdanje objavljeno 2011. godine. Ono čini tehničku reviziju. Ovo izdanje sadrži sledeće značajne izmene u odnosu na prethodno izdanje: a) pojašnjeno je da se energetski pretvarački sistemi, prekidački izvori napajanja, energetski sistemi neprekidnog napajanja i pogonski sistemi sa podešavanjem brzine ispituju prema posebnim standardima za proizvod, a kada su ugrađeni u blokove ispituju se prema IEC61439 seriji standarda; b uvedena je grupna naznačena vrednost struje za kola unutar opterećenog bloka, i verifikacije porasta temperature je prilagođena ovoj novoj karakteristici; c) dodati su zahtevi za jednosmernu struju; d) uveden je koncept klase I i klase II za blokove imajući u vidu zaštite od električnog udara.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

2014/35/EU

Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)

2014/30/EU

Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Životni ciklus

TRENUTNO

PROJEKAT
naSRPS EN IEC 61439-1:2021/AA:2022
40.60 Završetak javne rasprave
26. 1. 2024.

Povezani projekti

Identičan sa EN IEC 61439-1:2021/prAA:2023