Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

dnaSRPS EN IEC 62836:2024

Merenje unutrašnjeg električnog polja u izolacionim materijalima - Metoda širenja talasa pritiska

Measurement of internal electric field in insulating materials - Pressure wave propagation method

Опште информације

50.60     2. 2. 2024.

ISS

N015

Evropski standard

17.220.99     29.035.01  

engleski  

Apstrakt

IEC 62836 ED1 obezbeđuje efikasnu i pouzdanu proceduru za ispitivanje unutrašnjeg električnog polja u izolacionim materijalima koji se koriste kod visokih napona, korišćenjem metode širenja talasa pritiska (PWP). Pogodan je za uzorak planarne i koaksijalne geometrije sa homogenim izolacionim materijalima debljine veće ili jednake 0,5 mm i električnim poljem većim od 1 kV/mm, ali zavisi i od debljine uzorka i generatora talasa pritiska.
Ovo prvo izdanje poništava i zamenjuje IEC TS 62836 objavljen 2020.
Ovo izdanje uključuje sledeće značajne tehničke promene u odnosu na IEC TS 62836:
a) dodatak klauzule 12 za merenje raspodele prostornog naelektrisanja u planarnom uzorku;
b) dodatak klauzule 13 za uzorke koaksijalne geometrije;
c) dodatak Aneksa D sa primerima merenja za uzorke koaksijalne geometrije;
d) dodatak Bibliografije;
e) primeri merenja za planarni uzorak su premešteni iz klauzule 12 u IEC TS 62836 u Aneks C.

Životni ciklus

TRENUTNO

PROJEKAT
dnaSRPS EN IEC 62836:2024
50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda
2. 2. 2024.

Povezani projekti

Identičan sa FprEN IEC 62836:2023 IDENTICAL

Identičan sa IEC 62836:2024 ED1 IDENTICAL