Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS ISO 22003-2:2023

Bezbednost hrane — Deo 2: Zahtevi za tela koja obavljaju vrednovanje i sertifikaciju proizvoda, procesa i usluga, uključujući proveru sistema bezbednosti hrane

Food safety — Part 2: Requirements for bodies providing evaluation and certification of products, processes and services, including an audit of the food safety system
31. 1. 2023.
31. 1. 2023.

Опште информације

60.60     31. 1. 2023.

ISS

E034-17

Međunarodni standard

03.120.20     67.020  

srpski  

Termini

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj dokument je dopuna za ISO/IEC 17065. Njime se specificiraju pravila primenljiva na proveru sistema bezbednosti hrane (FSS) i sertifikaciju proizvoda, procesa i usluga koji su usklađeni sa zahtevima šeme sertifikacije koja je zasnovana na međunarodno prihvaćenim principima bezbednosti hrane (npr. CODEX General Principles of Food Hygiene[8]) i uključuje elemente sistema menadžmenta. Ovaj dokument se ne primenjuje na sertifikacije koje su zasnovane isključivo na ispitivanju proizvoda (npr. one koje sprovodi organizacija koja primenjuje ISO/IEC 17025) ili kontrolisanju (npr. one koje sprovodi organizacija koja primenjuje ISO/IEC 17020) i ne primenjuje se na šeme bezbednosti hrane zasnovane na ISO/IEC 17065 koje ne uključuju oba međunarodno prihvaćena principa bezbednosti hrane i elemente sistema menadžmenta.
On takođe pruža neophodne informacije i poverenje korisnicima o načinu na koji se sertifikacija dodeljuje njihovim isporučiocima.
Sertifikacija FSMS-a predstavlja aktivnost ocenjivanja usaglašenosti preko treće strane (kako je opisano u standardu ISO/IEC 17000:2020, 4.3), i tela koja sprovode ovu aktivnost su tela za ocenjivanje usaglašenosti preko treće strane. NAPOMENA 2 Ovaj dokument može da se koristi kao dokument koji sadrži kriterijume za akreditaciju ili kolegijalno ocenjivanje sertifikacionih tela koja traže da budu priznata kao kompetentna da sertifikuju proizvod, proces i usluge organizacije i njenog FSS-a u skladu sa zahtevima šeme sertifikacije. Takođe je predviđeno da ga kao dokument koji sadrži kriterijume, koriste regulatorni organi i industrijski konzorcijumi koji su angažovani u direktnom priznavanju sertifikacionih tela za sertifikovanje da je FSS organizacije usklađen sa zahtevima šeme sertifikacije. Neki od njegovih zahteva takođe mogu da budu korisni i drugim stranama uključenim u ocenjivanje usaglašenosti takvih sertifikacionih tela, kao i za ocenjivanje usaglašenosti tela, koja preduzimaju sertifikovanje usklađenosti FSS-a sa dodatiim kriterijumima. Sertifikacija FSS-a ne predstavlja atestiranje bezbednosti ili pogodnosti proizvoda organizacije u lancu hrane. Međutim, sertifikacija zahteva od organizacije da, kroz svoj FSS, ispunjava sve primenljive zahteve zakona i propisa koji se odnose na bezbednost hrane.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS ISO 22003-2:2023
60.60 Standard objavljen
31. 1. 2023.

Povezani projekti

Identičan sa ISO 22003-2:2022 IDENTICAL