Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS ISO 11465:2002

Kvalitet zemljišta - Određivanje sadržaja suve materije i vode u obliku masene frakcije - Gravimetrijska metoda

Soil quality — Determination of dry matter and water content on a mass basis — Gravimetric method — Technical Corrigendum 1
29. 5. 2002.
29. 5. 2002.

Опште информације

90.92     30. 10. 2023.

ISS

H190

Međunarodni standard

13.080.20  

srpski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj međunarodni standard utvrđuje metodu za određivanje sadržaja suve materije i sadržaja vode u uzorcima zemljišta, bilo da su vlažni sa terena ili da su prethodno sušeni na vazduhu.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS ISO 11465:2002
90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda
30. 10. 2023.

Povezani projekti

Identičan sa ISO 11465:1993/Cor 1:1994

Identičan sa ISO 11465:1993

Propisi

"Сл. гласник РС" бр. 68/2019 68/2019
PRAVILNIK o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagađenja i degradacije zemljišta, postupku, sadržini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring zemljišta

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

"Сл. гласник РС" бр. 88/2020 Uredba o sistematskom praćenju stanja i kvaliteta zemljišta