Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS ISO 9001:2001

Sistem menadžmenta kvalitetom - Zahtevi

Quality management systems — Requirements
5. 3. 2001.
5. 3. 2001.
95.99 Povučen   26. 11. 2008.

Опште информације

95.99     26. 11. 2008.

ISS

CASCO

Međunarodni standard

03.120.10     03.100.70  

srpski  

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj međunarodni standard specificira zahteve koji se odnose na sisteme menadžmenta kvalitetom koji se mogu koristiti u nekoj organizaciji da bi se uzelo u obzir zadovoljenje naručilaca, ispunjavajući zahteve naručilaca i odgovarajućih propisa.

Životni ciklus

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS ISO 9001:2001
95.99 Povučen
26. 11. 2008.

REVIDIRAN OD

POVUČEN
SRPS ISO 9001:2008

Povezani projekti

Identičan sa ISO 9001:2000

Propisi

"Сл. гласник РС" бр 59/2019 59/2019
PRAVILNIK o načinu i uslovima za utvrđivanje trasa za prevoz opasne robe u drumskom saobraćaju i načinu lociranja i praćenja vozila

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

"Сл. гласник РС" бр 41/2019 41/2019
PRAVILNIK o bezbednosti dečjih igrališta

MINISTARSTVO PRIVREDE

Pravilnik o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru

MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

Pravilnik o načinu izrade, izdavanja i dostavljanja vanrednih meteoroloških i hidroloških informacija i upozorenja

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Pravilnik o sadržini, načinu vođenja i održavanja fonda zvaničnih meteoroloških i hidroloških podataka i informacija, kao i metodama kontrole kvaliteta i verifikacije pouzdanosti podataka i načinu njihovog objavljivanja i korišćenja

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Pravilnik o zahtevima za bezbednost plovila za rekreaciju i plovila na vodomlazni pogon

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Uredba o utvrđivanju Programa meteoroloških i hidroloških razvojno-istraživačkih aktivnosti za period od 2013. do 2017. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Uredba o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova

VLADA REPUBLIKE SRBIJE