Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS ISO 9001:2008

Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi

Quality management systems — Requirements
26. 11. 2008.
26. 11. 2008.
95.99 Povučen   30. 10. 2015.

Опште информације

95.99     30. 10. 2015.

ISS

CASCO

Međunarodni standard

03.120.10     03.100.70  

srpski  

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj međunarodni standard specificira zahteve za sistem menadžmenta kvalitetom kada organizacija:
a) treba da pokaže svoju sposobnost da dosledno obezbeđuje proizvod koji ispunjava zahteve korisnika i odgovarajućih zakona i propisa i
b) ima za cilj da poveća zadovoljenje korisnika efektivnom primenom sistema, uključujući procese stalnog poboljšavanja sistema, kao i dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima korisnika i odgovarajućih zakona i propisa.

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS ISO 9001:2001

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS ISO 9001:2008
95.99 Povučen
30. 10. 2015.

REVIDIRAN OD

OBJAVLJEN
SRPS ISO 9001:2015

Povezani projekti

Identičan sa ISO 9001:2008

Propisi

"Сл. гласник РС" бр 59/2019 59/2019
PRAVILNIK o načinu i uslovima za utvrđivanje trasa za prevoz opasne robe u drumskom saobraćaju i načinu lociranja i praćenja vozila

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

"Сл. гласник РС" бр 41/2019 41/2019
PRAVILNIK o bezbednosti dečjih igrališta

MINISTARSTVO PRIVREDE

Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za hladnooblikovane zavarene šuplje profile za čelične konstrukcije od nelegiranih i finozrnih čelika

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku za dobijanje prava na korišćenje ekološkog znaka, elementima, izgledu i načinu upotrebe ekološkog znaka za proizvode i usluge

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

"Сл. гласник РС" бр. 11/2020 Plan rada za razvoj i korišćenje elektronskih sistema carinske službe ministarstva finansija za period 2020 - 2024. godine

,,Сл. Гласник РС“ бр. 129/2021 129/2021
PRAVILNIK o homologaciji