Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 60947-5-1:2010

Niskonaponske rasklopne aparature – Deo 5-1: Uređaji za upravljanje kolima i rasklopni elementi – Elektromehanički uređaji za upravljačka kola

Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-1: Control circuit devices and switching elements - Electromechanical control circuit devices
30. 7. 2010.
95.99 Povučen   29. 1. 2021.

Опште информације

95.99     29. 1. 2021.

ISS

N023

Evropski standard

29.120.40     29.130.20  

engleski  

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

IEC 60947-5-1:2016 se primenjuje na elemente upravljačkih kola uređaja i rasklopne elemente predviđene za upravljanje, signalizaciju, zabravljenje itd. rasklopnih aparatura. Primenjuje na elemente upravljačkih kola uređaja naizmeničnog naznačenog napona koji nije viši od 1 000 V (pri frekvenciji koja ne prelazi 1 000 Hz) ili naznačenog jednosmernog napona koji nije viši od 600 V. Ovo četvrto izdanje povlači i zamenjuje treće izdanje objavljeno 2003 i njegovu izmenu 1:2009. Ovo izdanje čini tehničku reviziju. Ovo izdanje uključuje sledeće značajne tehničke izmene u onosu na prethodno: a) ažurirane su normativne reference; b) ažurirana je i drugačije strukturirana podtačka 7.1; c) dodati su zahtevi za kvalitet materijala i ispitivanje; d) ažurirani su zahtevi za EMC; e) pojašnjeni su zahtevi i ažurirana podtačka 8.2; f) dodati su zahtevi za opružne stezaljke; g) ažurirane su postojeće tabele 4 i 5; h) dodate su nove tabele 6, 7, 8 i 9; i) dodata je nova slika 10; j) dodat je novi Prilog N.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

2004/108/EC

Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Harmonizovan
2006/95/EC

Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)

Harmonizovan
2014/30/EU

Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Harmonizovan
2014/35/EU

Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)

Harmonizovan

Životni ciklus

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS EN 60947-5-1:2010
95.99 Povučen
29. 1. 2021.

REVIDIRAN OD

OBJAVLJEN
SRPS EN 60947-5-1:2018

Povezani projekti

Identičan sa EN 60947-5-1:2004

Identičan sa SRPS EN 60947-5-1:2018

Propisi

Сл. гласник РС, бр. 92/2017
SPISAK srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ