Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS ISO 23081-2:2013

Informacije i dokumentacija — Upravljanje metapodacima za zapise — Deo 2: Pojmovi i primena

Information and documentation — Managing metadata for records — Part 2: Conceptual and implementation issues
23. 9. 2013.
95.99 Povučen   30. 3. 2023.

Опште информације

95.99     30. 3. 2023.

ISS

A046

Međunarodni standard

01.140.20  

engleski  

From plan 2011

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

ISO/TS 23081-2:2009 uspostavlja okvir za definisanje elemenata metapodataka usklađenim sa principima i primenom koja se razmatra u ISO 23081-1:2006. Svrha ovog okvira je da:
— omogući standardizovan opis zapisa i bitan kontekstualni entitet za zapise;
— obezbedi osnovno razumevanje stalnih sabirnih tačaka radi omogućavanja interoperativnosti zapisa, kao i informacija relevantnih za zapise između sistema u organizaciji;
— omogući ponovnu upotrebu i standardizaciju metapodataka za upravljanje zapisima tokom vremena, u prostoru i kroz primene.
Identifikuju se i neke kritične tačke odluka koje je potrebno usmeriti i dokumentovati kako bi mogli da se primene metapodaci za upravljanje zapisima. Cilj standarda je da:
— identifikuje podatke koje treba usmeriti prilikom primene metapodataka za upravljanje zapisima;
— identifikuje i objasni različite mogućnosti za usmeravanje podataka;
— identifikuje različite smerove za donošenje odluka i izbor mogućnosti za primenu metapodataka za upravljanje zapisima.

Životni ciklus

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS ISO 23081-2:2013
95.99 Povučen
30. 3. 2023.

REVIDIRAN OD

OBJAVLJEN
SRPS ISO 23081-2:2023

Povezani projekti

Identičan sa ISO 23081-2:2009