Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 61439-5:2011

Niskonaponski rasklopni blokovi — Deo 5: Blokovi za distribuciju u javnim mrežama

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks
29. 7. 2011.
95.99 Povučen   25. 12. 2017.

Опште информације

95.99     25. 12. 2017.

ISS

N023

Evropski standard

29.130.20  

engleski  

Van plana

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Standard daje specifične zahteve za rasklopne blokove za distribuciju u javnim električnim mrežama (PENDAs) koji su stacionarni blokovi verifikovani testovima za verifikaciju, onako kako je to definisano u ovom standardu. Ovi blokovi se koriste za prenos električne energije u trofaznim sistemima (pogledati sliku 101 za tipičnu prenosnu mrežu). Tipovi otvorenih blokova nisu obuhvaćeni ovim standardom. Ovo prvo izdanje IEC 61439-5 povlači i zamenjuje drugo izdanje IEC 60439-5 (2006) i predstavlja tehničku reviziju. Ovo izdanje IEC 61439-5 uključuje sledeće značajne tehničke izmene u odnosu na poslednje izdanje IEC 60439-5: usklađivanje sa IEC 61439-1, kao važećim, po pitanju strukture i tehničkog sadržaja; - shodno tome, uvođenje novih verifikacija; harmonizaciju zahteva za razvodne table za kablove u podstanicama i za razvodne ormane za kablove, eliminišući tako potrebu da identifikuje i definiše dve kategorije rasklopnih blokova; - jednostavniji standard kao rezultat smanjenja broja definisanih tipova rasklopnih blokova i korišćnjem skraćenica za određivanje različitih rasklopnih blokova.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

2004/108/EC

Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Harmonizovan
2006/95/EC

Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)

Harmonizovan
2014/30/EU

Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Harmonizovan
2014/35/EU

Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)

Harmonizovan

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN 60439-5:2009

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS EN 61439-5:2011
95.99 Povučen
25. 12. 2017.

REVIDIRAN OD

OBJAVLJEN
SRPS EN 61439-5:2015

Povezani projekti

Identičan sa EN 61439-5:2011

Propisi

Сл. гласник РС, бр. 92/2017
SPISAK srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ