Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 61326-2-2:2013

Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost — Deo 2-2: Posebni zahtevi — Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za kvalitet rada prenosivih uređaja za ispitivanje, merenje i nadgledanje, koji se koriste u niskonaponskim distributivnim mrežama

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-2: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for portable test, measuring and monitoring equipment used in low-voltage distribution systems
24. 6. 2013.

Опште информације

60.60     24. 6. 2013.

ISS

N065

Evropski standard

17.220     25.040.40     33.100  

engleski  

Van plana za 2013. godinu.

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim standardom se specificiraju detaljnija ispitna konfi¬guracija, radni uslovi i kriterijumi za kvalitet rada uređaja obuhvaćenih Prilogom A standarda IEC 61326-1 koji se koriste za ispitivanje, merenje ili nadzor nad merama zaštite u niskonaponskim distributivnim sistemima i koji se napajaju iz akumulatora i/ili električnih kola koja se mere, kao i prenosivih uređaja. Ovo drugo izdanje čini tehničku reviziju prethodnog izdanja, a glavne tehničke promene odnose se na ažuriranje i usklađivanje sa IEC 61326-1:2012.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

2004/108/EC

Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Harmonizovan
2014/30/EU

Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Harmonizovan

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN 61326-2-2:2008

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 61326-2-2:2013
60.60 Standard objavljen
24. 6. 2013.

REVIDIRAN OD

OBJAVLJEN
SRPS EN IEC 61326-2-2:2021

Povezani projekti

Identičan sa EN 61326-2-2:2013

Propisi

Сл. гласник РС, бр. 92/2017
SPISAK srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ