Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN IEC 61326-2-2:2021

Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje – Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) – Deo 2-2: Posebni zahtevi – Ispitne konfiguracije, radni uslovi i kriterijumi za performanse prenosivih uređaja za ispitivanje, merenje i nadgledanje, koji se koriste u niskonaponskim distributivnim mrežama

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-2: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance criteria for portable testing, measuring and monitoring equipment used in low-voltage distribution systems
30. 6. 2021.

Опште информације

60.60     30. 6. 2021.

ISS

N065

Evropski standard

17.220     25.040.40     33.100     17.220.20     33.100.20  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Pored predmeta i područja primene IEC 61326-1, ovaj deo IEC 61326 utvrđuje detaljnije konfiguracije ispitivanja, radne uslove i kriterijume performansi za opremu pokrivenu u Prilogu A IEC 61326-1, koja može biti:
- korišćena za ispitivanje, merenje ili praćenje zaštitnih mera u distributivnim sistemima niskog napona i;
- napaja se iz baterije i/ili iz strujnog kola koje se meri, i
- prenosiva.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

2014/30/EU

Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Životni ciklus

PRETHODNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 61326-2-2:2013

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN IEC 61326-2-2:2021
60.60 Standard objavljen
30. 6. 2021.

Povezani projekti

Identičan sa EN IEC 61326-2-2:2021

Identičan sa IEC 61326-2-2:2020 ED3 IDENTICAL