Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 61439-4:2013

Niskonaponski rasklopni blokovi — Deo 4: Posebni zahtevi za niskonaponske rasklopne blokove za gradilišta (ACS)

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)
31. 5. 2013.

Опште информације

60.60     31. 5. 2013.

ISS

N023

Evropski standard

29.130.20  

engleski  

Van plana.

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj standard definiše posebne zahteve za sledeće niskonaponske rasklopne blokove za gradilišta ACS:
— niskonaponske rasklopne blokove čiji je najveći naznačeni napon 1 000 V za naizmeničnu struju ili 1 500 V za jednosmernu sruju;
— niskonaponske rasklopne blokove čiji su nazivni napon primara i nazivni napon sekundara transformatora koji su inkorporirani u ACS u okviru gorenavedenih granica;
— niskonaponske rasklopne blokove namenjene za upotebu unutar i izvan gradilišta, odnosno privremena mesta za rad kojima ljudi generalno nemaju pristupa i kada je otpočeta izgradnja objekta, postavljanje instalacije, popravka, izmena ili rušenje nekretnine (objekata), ili u građevinarstvu (javni radovi), ili prilikom iskopavanja, ili kada se bilo koji slični radovi izvode;
— prenosne (polupokretne) ili pokretne niskonaponske rasklopne blokove u kućištu.
Proizvodnja i/ili montaža mogu da se izvode bez proizvođača originalnog proizvoda.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

2004/108/EC

Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Harmonizovan
2006/95/EC

Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)

Harmonizovan
2014/30/EU

Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Harmonizovan
2014/35/EU

Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)

Harmonizovan

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN 60439-4:2009

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 61439-4:2013
60.60 Standard objavljen
31. 5. 2013.

REVIDIRAN OD

PROJEKAT
dnaSRPS EN IEC 61439-4:2021

Povezani projekti

Identičan sa EN 61439-4:2013

Propisi

Сл. гласник РС, бр. 92/2017
SPISAK srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ