Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS CEN/TS 12201-7:2014

Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom i za odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom — Polietilen (PE) — Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti

Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity
28. 11. 2014.

Опште информације

60.60     28. 11. 2014.

ISS

G061

Tehnička specifikacija

23.040.01     91.140.60     23.040.05  

engleski  

plan 2014 Ovim standardom povlaci se i SRPS CEN&TS 13244-7:2009 i staro izdanje istog broja.

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim delom EN 12201 dato je uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti jedinjenja, proizvoda, spojeva i sklopova u skladu sa primenljivim delom (delovima) EN 12201 namenjenim da bude uključen u plan kvaliteta proizvođača kao deo sistema menadžmenta kvalitetom i za uspostavljanje procedura sertifikacije. Preporučeno je da sistem menadžmenta kvaliteta odgovara ili da nije manje strog od odgovarajućih zahteva EN ISO 9001 [1]. NAPOMENA 1 Ukoliko je uključena i sertifikacija, poželjno je da sertifikaciono kao i kontrolno telo budu usaglašeni sa EN 45011[2], EN 45012 [3] ili EN ISO/IEC 17020 [4], ukoliko je primenljivo. Zajedno sa delovima od 1 do 5 standarda EN 12201 (videti predgovor) ovaj dokument je primenljiv na plastične sisteme cevovoda od polietilena (PE) za snabdevanje vodom, kao i za odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom. Primenljiv je na PE cevi, fitinge i ventile, njihove spojeve i na spojeve sa komponentama od drugih materijala namenjenih za upotrebu pod sledećim uslovima: a) dozvoljeni radni pritisak, PFA, do 25 bar 1); b) radna tempertura od 20 °C kao referetna temperature; c) položene u zemlju; d) podmorskih ispusta; e) spuštenih u vodu; f) nadzemne, uključujući i cevi koje se nalaze ispod mostova. NAPOMENA 2 Za primenu pri konstantnoj radnoj temperature većoj od 20 °C, ali ne većoj od 40 °C, videti EN 12201-1:2011, Prilog A. NAPOMENA 3 Odgovornost je na kupcu ili naručiocu da izvrše odgovarajući izbor prema ovim aspektima, uzimajući u obzir njihove specifične zahteve i svu relevantnu nacionalnu regulativu i praksu ili pravila ugradnje.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS CEN/TS 12201-7:2014
60.60 Standard objavljen
28. 11. 2014.

REVIDIRAN OD

PROJEKAT
dnaSRPS CEN/TS 12201-7:2024

Povezani projekti

Identičan sa CEN/TS 12201-7:2014