Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS B.H2.128:2014

Standardna specifikacija za denaturisano etanol-gorivo za namešavanje sa benzinima koji se upotrebljavaju kao gorivo za benzinske motore motornih vozila

Standard Specification for Denatured Fuel Ethanol for Blending with Gasolines for Use as Automotive Spark-Ignition Engine Fuel
28. 2. 2014.
95.99 Povučen   30. 10. 2015.

Опште информације

95.99     30. 10. 2015.

ISS

B028-2

75.160.20  

engleski  

van plana za 2013. godinu.

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovom specifikacijom obuhvaćeno je nazivno anhidrovano denaturisano etanol-gorivo namenjeno za namešavanje sa bezolovnim ili olovnim benzinom, za upotrebu kao gorivo za benzinska motorna vozila. Denaturisano etanol-gorivo mora da odgovara sledećim utvrdjenim zahtevima za performanse: sadržaj etanola, metanol, rastvorljive smole, sadržaj vode, sadržaj denaturanta, sadržaj neorganskih hlorida, sadržaj bakra, kiselost, pHe (pH-vrednost etanol-goriva), sadržaj sumpora, sadržaj sulfata, izgled, i specifičnu težinu. Jedini denaturanti koji se koriste za etanol-goriva moraju da budu prirodni benzin, komponente benzina, ili bezolovni benzin u najmanjoj mogućoj propisanoj količini. Zabranjeni denaturanti uključuju metanol koji ne odgovara propisanim zahtevima, pirole, terpentin, ketone i katrane (proizvodi pirolize fosilnih ili nefosilnih biljnih materija velike molekulske mase). Date su metode uzorkovanja, posude za uzorkovanje i tehnike rukovanja uzorcima, kao i metode ispitivanja za odredjivanje stepena saglasnosti sa utvrdjenim zahtevima.

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS B.H2.128:2013

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS B.H2.128:2014
95.99 Povučen
30. 10. 2015.

REVIDIRAN OD

OBJAVLJEN
SRPS B.H2.128:2015

Povezani projekti

Identičan sa ASTM D4806-13a