Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 16272-6:2015

Primene na železnici — Kolosek — Prepreke za zaštitu od buke i slični objekti koji utiču na prostiranje zvuka kroz vazduh — Postupci ispitivanja koji se koriste za određivanje akustičkih svojstava — Deo 6: Karakteristike svojstvene preprekama — Vrednosti izolacije zvuka u uslovima usmerenog zvučnog polja merene na licu mesta

Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 6: Intrinsic characteristics - In situ values of airborne sound insulation under direct sound field conditions
28. 7. 2015.
95.99 Povučen   29. 12. 2023.

Опште информације

95.99     29. 12. 2023.

ISS

P256

Evropski standard

17.140.30     93.080.30  

engleski  

plan 2015

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj evropski standard opisuje ispitivanja za merenje indeksa izolacije zvuka koji kvantitativno reprezentuje izolaciona svojstva prepreka za zaštitu od buke. Postupci ispitivanja imaju sledeću primenu:
– određivanje karakteristika izolacije zvuka koje su svojstvene preprekama za zaštitu od buke koje se postavljaju duž železničke pruge, koja se meri ili na tipičnim instalacijama pored pruge, ili na relevantnom delu pruge;
– određivanje na licu mesta karakteristika izolacije zvuka koje su svojstvene oblogama i preprekama za zaštitu od buke u uslovima korišćenja;
– poređenje projektnih uslova sa podacima o stvarnim osobinama nakon završetka građevinskih radova;
– provera dugoročnog učinka obloga i prepreka za zaštitu od buke (sa ponovljenom primenom metode).
Ovi postupci ispitivanja nisu namenjeni za određivanje karakteristika izolacije zvuka za uređaje za smanjenje buke koji su instalirani u uslovima reverberacije (odjeka), npr. u tunelima i dubokim usecima. Rezultati se izražavaju u funkciji frekvencije, u trećinama oktave između 100 Hz i 5 kHz. Ukoliko nije moguće dobiti valjane rezultate merenja po celom naznačenom opsegu frekvencija, onda bi rezultate trebalo dati u ograničenom opsegu frekvencija, a razlozi za ograničenje moraju biti jasno obrazloženi. Svi uređaji za zaštitu od buke koji ne obuhvataju prepreke za zaštitu od buke i srodne uređaje, npr. uređaji za prigušenje vibracija tla i uređaji na vozilu, izvan su oblasti važenja ovog dokumenta.

Životni ciklus

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS EN 16272-6:2015
95.99 Povučen
29. 12. 2023.

REVIDIRAN OD

OBJAVLJEN
SRPS EN 16272-6:2023

Povezani projekti

Identičan sa EN 16272-6:2014