Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 124-1:2016

Slivničke rešetke i poklopci revizionih okana za zone motornog i pešačkog saobraćaja — Deo 1: Definicije, klasifikacija, opšti principi projektovanja, zahtevi za performanse i metode ispitivanja

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 1: Definitions, classification, general principles of design, performance requirements and test methods
22. 3. 2016.

Опште информације

90.93     11. 6. 2021.

90.00    11. 6. 2026.

ISS

U165

Evropski standard

93.080.30  

engleski  

Standard je preveden i nalazi se u fazi "10.99 Unet u program rada". Saznajte više

plan 2014

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj standard je primenjiv na poklopce revizionih okana i slivničke rešetke veličina otvora ne većih od 1 000 mm za slivnike, reviziona okna i revizione komore koji se ugrađuju u zonama motornog i/ili pešačkog saobraćaja. Standardom se utvrđuju definicije, klasifikacija, opšti principi projektovanja, zahtevi za performanse i metode ispitivanja prema standardima iz serije od SRPS EN 124-2 do SRPS EN 124-6. Standard SRPS EN 124-1 se primenjuje samo u kombinaciji sa najmanje jednim od navedenih standarda, pri čemu je on sastavni deo svakog od njih.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

89/106/EEC

Direktiva za građevinske proizvode

305/2011

Uredba o građevinskim proizvodima

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN 124:2011

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 124-1:2016
90.93 Odluka o potvrđivanju standarda
11. 6. 2021.

Povezani projekti

Identičan sa EN 124-1:2015