Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 124-6:2016

Slivničke rešetke i poklopci revizionih okana za zone motornog i pešačkog saobraćaja — Deo 6: Slivničke rešetke i poklopci revizionih okana izrađeni od polipropilena (PP), polipropilena sa mineralnim modifikatorima (PP-MD), polietilena (PE) ili polivinil-hlorida (PVC-U)

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 6: Gully tops and manhole tops made of polypropylene (PP), polyethylene (PE) or unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U)
22. 3. 2016.

Опште информације

90.93     11. 6. 2021.

90.00    11. 6. 2026.

ISS

U165

Evropski standard

93.080.30  

engleski  

plan 2015

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj standard se primenjuje na slivničke rešetke i poklopce revizionih okana veličine otvora ne većih od 500 mm za slivnike, reviziona okna i revizione komore koji se ugrađuju u zonama motornog i/ili pešačkog saobraćaja. Primenjuje se na poklopce revizionih okana i poklopce i rešetke slivnika klase A15 i klase B125 od polipropilena (PP), polivinil-hlorida (PVC-U) ili polietilena (PE), izrađene postupkom livenja ili vučenja.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

305/2011

Uredba o građevinskim proizvodima

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN 124:2011

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 124-6:2016
90.93 Odluka o potvrđivanju standarda
11. 6. 2021.

Povezani projekti

Identičan sa EN 124-6:2015