Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 13501-2:2017

Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade — Deo 2: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem otpornosti na požar, izuzimajući opremu za ventilaciju

Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services
28. 2. 2017.
95.99 Povučen   30. 11. 2023.

Опште информације

95.99     30. 11. 2023.

ISS

Z021/PKS U092

Evropski standard

13.220.50  

engleski  

plan 2016

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim standardom se utvrđuje postupak klasifikacije građevinskih proizvoda i elemenata zgrade na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem otpornosti na požar i curenja dima, a koji su u okviru oblasti direktne primene relevantnih metoda ispitivanja. Klasifikacija zasnovana na proširenoj primeni rezultata ispitivanja je takođe uključena u predmet i područje primene ovog standarda. Ovaj standard bavi se:
a) nosećim elementima koji nemaju funkciju prepreke za požar: zidovi, podovi, krovovi, grede, stubovi, balkoni, hodnici, stepeništa;
b) nosećim elementima koji imaju funkciju prepreke za požar, zasta¬kljeni ili ne, servisi i delovi opreme: zidovi, podovi; podi¬gnuti podovi;
v) proizvodima i sistemima za zaštitu elemenata ili delova objekta: tavanice bez nezavisne otpornosti na požar, protivpožarne prevlake, obloge i ekrani (zastori);
g) nenoseći elementi ili delovi objekta, zastakljeni li ne, servisi i delovi opreme: pregrade, fasade (zid-zavese) i spoljašnji zidovi; tavanice bez nezavisne otpornosti na požar; podignuti podovi, protivpožarna vrata i sklopovi za zatvaranje; vrata za kontrolu dima; transportni sistemi i njihovi zatvarači; penetracione zaptivke; linearne zaptivke; servisni kanali i okna; dimnjaci;
d) oblogama za zidove i tavanice koje se mogu zaštiti od požara;
đ) vrata voznog okna lifta koja se ispituju prema SRPS EN 81-58 nisu uključena u ovaj standard.
Vrata voznog okna lifta koja se ispituju u skladu sa SRPS EN 1634-1, klasifikuju se u skladu sa 7.5.5. Relevantne metode ispitivanja koje su pripremljene za ove elemente su navedene u tačkama 2 i 7.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

305/2011

Uredba o građevinskim proizvodima

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN 13501-2:2010

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS EN 13501-2:2017
95.99 Povučen
30. 11. 2023.

REVIDIRAN OD

OBJAVLJEN
SRPS EN 13501-2:2023

Povezani projekti

Identičan sa EN 13501-2:2016