Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN ISO 18674-1:2015

Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Geotehnički monitoring terenskom opremom — Deo 1: Opšta pravila

Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 1: General rules (ISO 18674-1:2015)
30. 11. 2015.

Опште информације

60.60     30. 11. 2015.

ISS

U182

Evropski standard

13.080.20     93.020  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj standard se primenjuje prilikom monitoringa terena, konstrukcija koje su u sadejstvu sa terenom i geotehničkih radova. Ovaj standard se posebno može primeniti na terenske instrumente i merenja u okviru istraživanja tla i stena na terenu u skladu sa EN 1997-2; na postupak opservacione metode prilikom projektovanja u skladu sa EN 1997-1; za vrednovanje ponašanja terena, npr. nestabilne kosine, konsolidaciju itd. ili kao dokaz ili praćenje novouspostavljene ravnoteže terena nakon poremećaja prirodnog stanja usled građevinskih radova (npr. opterećenja temelja, iskopa, izrade tunela); za dokazivanje ili praćenje stabilnosti onih geotehničkih radova koji mogu uticati na funkcionalnost i sigurnost objekata; za ponovljivost pojave; za vrednovanje i kontrolisanje geotehničkih radova.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN ISO 18674-1:2015
60.60 Standard objavljen
30. 11. 2015.

Povezani projekti

Identičan sa EN ISO 18674-1:2015

Identičan sa ISO 18674-1:2015