Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 301 441 V2.1.1:2017

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES), uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) koje rade u frekvencijskim opsezima 1,6/2,4 GHz u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for Mobile Earth Stations (MES), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) operating in the 1,6 GHz/2,4 GHz frequency band under the Mobile Satellite Service (MSS) covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
31. 8. 2017.

Опште информације

60.60     31. 8. 2017.

ISS

NETSI

Evropski standard

33.060.30  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj dokument se primenjuje na radio-opremu mobilnih zemaljskih stanica (MES) koja ima sledeće karakteristike:
• ove MES imaju sposobnost i predaje i prijema i rade u satelitskoj personalnoj komunikacionoj mreži (S-PCN). Jedna S-PCN MES može biti ručna, prenosiva, montirana na vozilu, priključena na matični uređaj, polufiksna ili fiksna oprema, ili može biti element u multimodnom terminalu. Ona se može sastojati od više modula, sa pripadajućim konekcijama i korisničkim interfejsima, ili može biti samostalna jedinica;
• ako je MES element u multimodnom terminalu, ukoliko nije drugačije naznačeno u ovom dokumentu, onda se njeni zahtevi primenjuju samo na S-PCN MES element terminala;
• ove MES imaju sposobnost da rade u celom ili u delovima frekvencijskog spektra koji je prikazan u tabeli 1.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

2014/53/EU

Direktiva za radio-opremu (RED)

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 301 441 V2.1.1:2017
60.60 Standard objavljen
31. 8. 2017.

Povezani projekti

Identičan sa EN 301 441 V2.1.1:2016