Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS ISO/IEC 17025:2017

Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2017)
25. 12. 2017.
25. 12. 2017.

Опште информације

60.60     25. 12. 2017.

ISS

CASCO

Evropski standard

03.120.20     19.020  

srpski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj međunarodni standard utvrđuje opšte zahteve za kompetentnost, nepristrasnost i konzistentnost u radu laboratorija, na način definisan u ovom standardu. Ovaj međunarodni standard je primenjiv na sve organizacije koje obavljaju laboratorijske aktivnosti, bez obzira na broj osoblja u laboratoriji. Ovaj međunarodni standard takođe mogu da koriste korisnici laboratorijskih usluga, zakonodavni organi, organizacije i šeme koje se koriste za kolegijalno ocenjivanje, akreditaciona tela i ostali, prilikom usaglašavanja ili priznavanja kompetentnosti laboratorije.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

765/2008

Akreditacija i nadzor nad tržištem

Harmonizovan
2016/797/EU

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS ISO/IEC 17025:2006

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS ISO/IEC 17025:2017
60.60 Standard objavljen
25. 12. 2017.

Povezani projekti

Identičan sa EN ISO/IEC 17025:2017

Identičan sa ISO/IEC 17025:2017

Propisi

"Сл. гласник РС" бр. 58/2019 58/2019
PRAVILNIK o uslovima koje pravno lice mora da ispunjava za obavljanje poslova monitoringa zemljišta, kao i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za monitoring zemljišta

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

"Сл гласник РС" бр. 37/2019 37/2019
PRAVILNIK o zahtevima za imenovanje tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

"Сл. гласник РС" бр. 25/2019 25/2019
ZAKON o predmetima opšte upotrebe

SKUPŠTINA

Сл. гласник РС, бр. 18/2018
Pravilnik o nacionalnim etalonima

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Сл. гласник РС", бр. 18/2018
PRAVILNIK o uslovima i postupku za izdavanje odobrenja za rad domaćih proizvođača opreme brodova unutrašnje plovidbe, uslužnih privrednih društava i ispitnih institucija, odnosno sadržinu i obrazac odobrenja za rad proizvođača, uslužnih privrednih društava i ispitnih institucija

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Сл. гласник 17/2019 Сл. гласник 17/2019
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane,

NARODNA SKUPŠTINA

Сл. гласник 17/2019
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta

НАРОДНА СКУПШТИНА

Сл. гласник 17/2019
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja

НАРОДНА СКУПШТИНА

Сл. гласник 17/2019
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja

НАРОДНА СКУПШТИНА

Сл. гласник 25/2019
ZAKON o predmetima opšte upotrebe

СКУПШТИНА

"Сл. гласник РС" , бр. 41/2009 и 17/2019 Zakon o bezbednosti hrane

"сл. гласник РС" бр. 41/2009 и 17/2019 Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta

"Сл. гласник РС", бр.41/2009 и 17/2019 Zakon o sredstvima za zaštitu bilja

"Сл. гласник РС ", бр. 41/2001 и 17/2019 Zakon o zdravlju bilja

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo neonatalnih i pedijatrijskih inkubatora i reanimacionih toplih stolova

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni delovi respiratora

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo ultrazvučnih fizioterapijskih uređaja

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo visikofrekvencijskih hirurških noževa i visokofrekvencijskog hiriruškog pribora

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavnih deo višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenata

,,Сл. Гласник РС“ бр. 129/2021 129/2021
PRAVILNIK o homologaciji