Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN ISO 2719:2017

Određivanje tačke paljenja – Metoda u zatvorenom sudu po Penski-Martensu

Povezani projekti

Identičan sa EN ISO 2719:2016

Identičan sa ISO 2719:2016

Zamenjuje SRPS EN ISO 2719:2008

Опште информације

60.60     26.06.2017.

1 ED

ISS

B028-2

B028-2

ISS

ISS

75.080   75.100  

engleski  

Životni ciklus

 
1. Preliminarno
 
2. Predlog
 
3. Priprema
 
4. Komisija
 
5. Upit
 
6. Odobreno
 

7. Objavljen

60.60 Standard objavljen
 
8. Preispitivanje
 
9. Повлачење

Apstrakt

Ovim standardom se opisuju tri procedure, A, B i C, u zatvorenom sudu po Penski-Martensu, za određivanje tačke paljenja zapaljivih tečnosti, tečnosti sa suspendovanim čvrstim česticama, tečnosti koje su sklone stvaranju površinskih filmova u uslovima ispitivanja, biodizela i drugih tečnosti u temperaturnom opsegu od 40 °C do 370 °C. NAPOMENA 1 Iako, tehnički, kerozin sa tačkom paljenja iznad 40 °C može da se ispita primenom ovog standarda, praksa je da se kerozin ispituje metodom propisanom u ISO 13736. Slično tome, maziva ulja se obično ispituju prema ISO 2592. Procedura A je primenljiva na destilate goriva (dizel, mešavine biodizela, ulja za zagrevanje i turbinska goriva), nova i korišćena maziva ulja, boje i lakove, kao i na druge homogene tečnosti koje nisu uključene u predmet i područje primene procedure B ili C. Procedura B je primenljiva na rezidualna lož–ulja, razređene ostatke, korišćena maziva ulja, smeše tečnosti i čvrstih materija, tečnosti koje su sklone stvaranju površinskih filmova u uslovima ispitivanja ili imaju takvu kinematičku viskoznost da se ne greju ravnomerno pod uslovima mešanja i grejanja koji su propisani u proceduri A. Procedura C je primenljiva na metilestre masnih kiselina, kao što su oni dati u EN 14214 ili ASTM D6751. Ovaj standard nije primenljiv na vodorazredive boje i lakove. NAPOMENA 2 Vodorazredive boje i lakovi mogu da se ispituju prema ISO 3679. Tečnosti koje sadrže tragove lako isparljivih materija mogu da se ispituju primenom ISO 1523 ili ISO 3679.

ISS :: Povezane publikacije

Određivanje tačke paljenja – Metoda u zatvorenom sudu po Penski-Martensu

B028-2 Saznaj više

Pregled

Samo pojedini delovi projekta su javno dostupni. Da biste videli ceo sadržaj, morate postati član komisije za staнdarde. Ako ste već član, molimo Vas da se ulogujete na svoj nalog pritiskom na "Prijavite se"

Prijavite se