Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN IEC 60942:2018

Elektroakustika – Kalibratori zvuka

Electroacoustics - Sound calibrators
28. 6. 2018.

Опште информације

60.60     28. 6. 2018.

ISS

N062

Evropski standard

17.140.50     33.100.20  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim standardom specificiraju se zahtevi za performanse tri klase kalibratora zvuka: laboratorijski standardni kalibrator (klasa LS), kalibrator klase 1 i kalibrator klase 2. Granice dozvoljenih odstupanja najniže su za instrumente klase LS, a najviše za instrumente klase 2. Kalibratori zvuka klase LS obično se koriste samo u laboratorijama, dok se oni klase 1 i klase 2 koriste za kalibrisanje zvuka u slobodnom prostoru. Kalibratori klase 1 je primarno namenjen za korišćenje sa meračima zvuka klase 1, a kalibratori klase 2 primarno sa meračima zvuka klase 2, kako je specificirano u IEC 61672-1.
Granice prijema za kalibratore zvuka klase LS bazirane su na upotrebi laboratorijskog standardnog mikrofona, kako je navedeno u IEC 61094-1, za demonstracije usaglašenosti sa zahtevima ovog dokumenta. Granice prijema kalibratora zvuka klase 1 i klase 2 bazirane su na upotrebi radnog standardnog mikrofona, kako je navedeno u IEC 61094-4, za demonstracije usaglašenosti sa zahtevima ovog dokumenta. Da bi se promovisala doslednost testiranja zvučnih kalibratora i jednostavne upotrebe, ovaj dokument sadrži tri normativna priiloga - Prilog A "Ispitivanje za vrednovanje šablona", Prilog B "Periodični testovi", Prilog C "Izveštaj o vrednovanju šablona" i dva informativna priloga - Prilog D "Veza između intervala tolerancijske, odgovarajućeg intervala prihvatanja i maksimalno dozvoljene nesigurnosti merenja" i Prilog E "Primeri ocenjivanja usaglašenosti sa specifikacijama ovog dokumenta".
Ovaj dokument ne sadrži zahteve za ekvivalentne nivoe zvučnog pritiska u praznom polju ili slučajnih učestalosti, kao što se može koristiti u opštemom podešavanju osetljivosti merača nivoa zvuka.
Kalibrator zvuka može da obezbedi druge funkcije, na primer, toneburst. Zahtevi za ove druge funkcije nisu uključeni u ovaj dokument.

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN 60942:2010

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN IEC 60942:2018
60.60 Standard objavljen
28. 6. 2018.

Povezani projekti

Identičan sa EN IEC 60942:2018

Identičan sa IEC 60942:2017 ED4 IDENTICAL

Propisi

,,Сл. Гласник РС" бр. 3/2022 3/2022
PRAVILNIK o uslovima koje treba da ispunjava komunalni milicioner da bi mogao da vrši poslove merenja buke poreklom iz ugostiteljskih objekata