Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS HD 60364-4-43:2023

Električne instalacije niskog napona - Deo 4-43: Zaštita radi ostvarivanja bezbednosti - Zaštita od prekomerne struje

Low-voltage electrical installations - Part 4-43: Protection for safety - Protection against overcurrent
29. 12. 2023.

Опште информације

60.60     29. 12. 2023.

ISS

N064

HD

29.120.50     91.140.50  

engleski  

Standard je preveden i nalazi se u fazi "30.60 Odobren nacrt komisije". Saznajte više

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

IEC 60364-4-43:2023 daje zahteve za: zaštitu provodnika pod naponom; PEN provodnike, PEM provodnike, i PEL provodnike, od opasnih efekata prekomernih struja; koordinaciju mera za zaštitu od prekomerne struje. Ovim četvrtim izdanjem povlači se i zamenjuje treće izdanje objavljeno 2008. godine. Ovo izdanje predstavlja tehničku reviziju. Ovo izdanje obuhvata sledeće značajne tehničke izmene u odnosu na prethodno izdanje: a) promenjena je struktura standarda, videti tabelu 1 (veza između IEC 60364‑4‑43:2008 i ovog dokumenta) u tekstu koji sledi; b) mera „automatski prekid napajanja” označena je kao poželjna mera za zaštitu od prekomerne struje; c) sve mere osim „automatskog prekida napajanja” prebačene su u nove normativne priloge kako bi se naznačilo da su ove mere korisne u određenim primenama i samo pod određenim ograničenim uslovima (videti Prilog A, Prilog B i Prilog E); d) dodata je nova tačka „Termini i definicije”; e) dodati su novi zahtevi za zaštitu neutralnog provodnika ili provodnika srednje tačke (sa trećim harmonicima ili bez njih).

Životni ciklus

PRETHODNO

OBJAVLJEN
SRPS HD 60364-4-43:2012

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS HD 60364-4-43:2023
60.60 Standard objavljen
29. 12. 2023.

Povezani projekti

Identičan sa HD 60364-4-43:2023

Identičan sa IEC 60364-4-43:2023 ED4