Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018

Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje - Ispravka 1

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories - Corrigendum 1
26.03.2018.

Опште информације

60.60     26.03.2018.

ISS

CASCO

Pure national standard

03.120.20  

Apstrakt

Ovaj dokument predstavlja ispravku srpskog standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 i čini njegov sastavni deo. Ovom ispravkom menja se tekst u nabrajanju pod j) u tački 7.7.1.

Životni ciklus

PRETHODNO

Zamenjuje
SRPS ISO/IEC 17025:2006

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018
60.60 Standard objavljen
26.03.2018.

Propisi

"Сл. гласник РС" бр. 58/2019 58/2019
PRAVILNIK o uslovima koje pravno lice mora da ispunjava za obavljanje poslova monitoringa zemljišta, kao i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za monitoring zemljišta

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

"Сл гласник РС" бр. 37/2019 37/2019
PRAVILNIK o zahtevima za imenovanje tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

"Сл. гласник РС" бр. 25/2019 25/2019
ZAKON o predmetima opšte upotrebe

SKUPŠTINA

"Сл. гласник РС" , бр. 41/2009 и 17/2019 Zakon o bezbednosti hrane

"сл. гласник РС" бр. 41/2009 и 17/2019 Zakon o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta

"Сл. гласник РС", бр.41/2009 и 17/2019 Zakon o sredstvima za zaštitu bilja

"Сл. гласник РС ", бр. 41/2001 и 17/2019 Zakon o zdravlju bilja

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo neonatalnih i pedijatrijskih inkubatora i reanimacionih toplih stolova

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni delovi respiratora

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo ultrazvučnih fizioterapijskih uređaja

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo visikofrekvencijskih hirurških noževa i visokofrekvencijskog hiriruškog pribora

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavnih deo višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenata

Pregled

Da biste videli ceo sadržaj, morate se registrovati ili prijaviti pomoću korisničkog imena koje već imate.

Prijavite se