Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

dnaSRPS EN IEC 60519-6:2018

Bezbednost u postrojenjima za elektrotermiju i elektromagnetsku obradu - Deo 6: Posebni zahtevi za visokofrekventnu i mikrotalasnu dielektričnu opremu za zagrevanje i obradu

Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 6: Particular requirements for high frequency dielectric and microwave heating and processing equipment

Опште информације

50.60     24. 12. 2021.

ISS

N021

Evropski standard

25.180.10  

engleski  

Apstrakt

Ovaj deo IEC 60519 se primenjuje na opremu koja koristi visokofrekventnu ili mikrotalasnu energiju, samostalno ili u kombinaciji sa drugim oblicima energije za industrijsko zagrejanje i obradu materijala. Takođe se primenjuje kod visokofrekventnih HF i mikrotalasnih MW generatora koji su dostupni korisnicima kao zasebne jedinice. Ovaj deo se primenjuje kod opreme koja radi u opsegu frekvencija od 300 MHz do 300 GHz, sa sledećim ograničenjima: -Ovaj standard se primenjuje samo za visokofrekventno dielektrično zagrevanje i obradu, kako je definisano u 3.1.103. Ne primenjuje se za indukciono zagrevanje, koje se može izvoditi u donjem delu navedenog frekvencijskog opsega, i koje je obuhvaćeno standardom IEC 60519-3, i sa magnetnim poljima sa aspekta bezbednosti, buhvaćeni standardom IEC TS 62997:2017. – Srednje ISM frekvencije za industrijsko zagrevanje i dielektričku obradu odgovaraju uskim opsezima od približno 6,78 MHz, 13,56 MHz, 27,12 MHz i 40,68 MHz. Primenjuju se postupci za merenje različitih efekata zračenja polja i različitih graničnih vrednosti u zavisnosti od frekvencije obrade u visokofrekventnom opsegu između 3 MHz i 300 MHz. Specifikacije se mogu naći u Prilogu BB. – Budući da je talasna dužina visokog kraja mikrotalasnog opsega na 300 GHz vrlo kratka i da je za merenje curenja na donjem kraju opsega potrebna posebna merna oprema, specifikacija emisije mikrotalasa u Prilogu CC odnosi se samo na ISM frekvencije između 800 MHz i 6 GHz. Srednje frekvencije u ovom slučaju su 2,45 GHz i 5,8 GHz, a u nekim oblastima se kreću od 896 MHz do 918 MHz. Za ostale mikrotalasne frekvencije primenjuje se standard IEC 62311: 2019.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

2014/35/EU

Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)

Životni ciklus

TRENUTNO

PROJEKAT
dnaSRPS EN IEC 60519-6:2018
50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda
24. 12. 2021.

Povezani projekti

Identičan sa EN IEC 60519-6:2024