Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN ISO 18674-4:2020

Geosintetika — Geotehnički monitoring terenskom opremom — Deo 4: Merenje pritiska porne vode: Pijezometri

Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by field instrumentation - Part 4: Measurement of pore water pressure: Piezometers (ISO 18674-4:2020)
31. 12. 2020.

Опште информације

60.60     31. 12. 2020.

ISS

U182

Evropski standard

13.080.20     93.020  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim dokumentom se utvrđuje merenje pritiska porne vode i pijezometarskih nivoa u zasićenom tlu pomoću ugrađenih pijezometara za geotehnički monitoring. U SRPS EN ISO 18674-1 su data opšta pravila za izvršenje monitoringa terena, za konstrukcije koje su u sadejstvu sa terenom, za nasipanje terena i za geotehničke radove. Ukoliko se primenjuje zajedno sa SRPS EN ISO 18674-5, ovim dokumentom se omogućuje određivanje efektivnog napona u tlu.
Ovaj dokument se primenjuje pri:
- monitoringu dejstva vodenog pritiska na i u geotehničkim konstrukcijama (na primer, kejskim zidovima, zaštitnim nasipima, stranama i dna iskopa, temeljima, branama, tunelima, kosinama, nasipima...);
- vrednovanju stabilnosti i upotrebljivosti geotehničkih konstrukcija;
- proveri geotehničkih projekata za postupak projektovanja na osnovu opservacije.
NAPOMENA Ovim dokumentom se ispunjavaju zahtevi za osmatranje performansi terena, međudejstvo konstrukcije sa terenom i geotehničkim radovima pomoću pijezometara koji su ugrađeni u okviru geotehničkih istraživanja i ispitivanja prema Referencama [4] i [5]. Ovaj dokument se odnosi na merne instrumente postavljene u terenu. Videti SRPS EN ISO 22476-1 za merenje porne vode u odnosu na ispitivanje krilnom sondom.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN ISO 18674-4:2020
60.60 Standard objavljen
31. 12. 2020.

Povezani projekti

Identičan sa EN ISO 18674-4:2020

Identičan sa ISO 18674-4:2020