Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN IEC 60079-10-1:2022

Eksplozivne atmosfere – Deo 10-1: Klasifikacija prostora – Eksplozivne gasovite atmosfere

Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres
30. 12. 2022.

Опште информације

60.60     30. 12. 2022.

ISS

N031

Evropski standard

29.260.20  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

IEC 60079-10-1:2020 se bavi klasifikacijom prostora u kojima mogu nastati opasnosti od zapaljivog gasa ili pare i može se koristiti kao osnova za podršku pravilnom projektovanju, konstrukciji, radu i održavanju opreme za upotrebu u opasnim prostorima.

Predviđeno je za primenu tamo gde može da postoji opasnost od zapaljenja usled prisustva zapaljivog gasa ili pare, pomešane sa vazduhom, ali se ne primenjuje na:

a) rudnike podložne rudničkom gasu;

b) preradu i proizvodnju eksploziva;

c) katastrofalne kvarove ili retke kvarove koji su izvan koncepta normalnih uslova rada kojim se bavi ovaj standard;

d) prostorije koje se koriste u medicinske svrhe;

e) kućne prostorije;

f) tamo gde opasnost može nastati usled prisustva zapaljive prašine ili zapaljivih letećih čestica , ali se principi mogu koristiti u proceni hibridne smeše.

Zapaljive magle se mogu formirati ili biti prisutne istovremeno sa zapaljivom parom. U tom slučaju striktna primena detalja u ovom dokumentu možda neće biti odgovarajuća. Zapaljive magle se takođe mogu formirati kada se tečnosti koje se ne smatraju opasnim zbog visoke tačke paljenja ispuštaju pod pritiskom. U ovim slučajevima klasifikacije i detalji dati u ovom dokumentu ne važe.

Za potrebe ovog dokumenta, oblast je trodimenzionalni region ili prostor.

Atmosferski uslovi uključuju varijacije iznad i ispod referentnih nivoa od 101,3 kPa (1 013 mbar) i 20 °C (293 K), pod uslovom da varijacije imaju zanemarljiv uticaj na eksplozivna svojstva zapaljivih materija.

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN 60079-10-1:2017

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN IEC 60079-10-1:2022
60.60 Standard objavljen
30. 12. 2022.

REVIDIRAN OD

PROJEKAT
prSRPS EN IEC 60079-10-1:2024

Povezani projekti

Identičan sa EN IEC 60079-10-1:2021

Identičan sa IEC 60079-10-1:2020 ED3 IDENTICAL