Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN ISO 11819-1:2023

Akustika - Merenje uticaja kolovoznih površina na buku od saobraćaja - Deo 1: Statistička metoda merenja buke pri prolazu vozila

Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 1: Statistical Pass-By method (ISO 11819-1:2023)
29. 12. 2023.

Опште информације

60.60     29. 12. 2023.

ISS

U227

Evropski standard

17.140.30     93.080.20  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim dokumentom se utvrđuje metoda za poređenje saobraćajne buke na različitim površinama kolovoza za različite strukture saobraćaja, u cilju ocene različitih tipova kolovoznih zastora. Određenim saobraćajnim površinama su dodeljeni nivoi zvuka za odabrane brzine lakih ili teških vozila. Metoda se može primeniti za saobraćaj koji se odvija konstantnom brzinom, odnosno u uslovima slobodnog toka za utvrđene brzine od 50 km/h, i više. Metoda se ne primenjuje kada nema slobodnog protoka sabraćaja, kao kod raskrsnica ili usled zagušenja sabraćaja. Standardna metoda za poređenje karakteristika buke predstavlja alat za nadležne organe iz oblasti puteva i životne sredine za uspostavljanje zajedničkih praksi ili ograničenja da bi se dostigli određeni kriterijumi kod saobraćajnih površina. Međutim, predlaganje takvih kriterijuma nije u predmetu i području primene standarda SRPS EN ISO 11819 (svi delovi)
Statistička metoda merenja buke pri prolazu vozila (SPB) je prvenstveno namenjena da se koristi u sledeće osnovne svrhe:
- za klasifikaciju zastora prema tipu na osnovu njihovog uticaja na saobraćajnu buku (klasifikacija zastora);
- kao pomoć pri verifikaciji usaglašenosti proizvoda za kolovozne zastore;
- za vrednovanje akustičkih performansi kolovoznih zastora tokom upotrebe pri novim uslovima;
- da se može koristiti za procenu uticaja različitih kolovoznih zastora na određenoj lokaciji na saobraćajnu buku nezavisno od stanja i starosti.
- za vrednovanje akustičkih performansi kolovoznih zastora u odnosu na referentni kolovoz.
Metoda ne može da se primenjuje na svim mogućim lokacijama zbog ograničenja uočenih u praksi. Međutim, metodom sa paravanom može da se omogući da se neke lokacije ispitaju tamo gde to ranije nije bilo moguće. U tački 5 je dat opšti opis SPB metode.

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS EN ISO 11819-1:2012

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN ISO 11819-1:2023
60.60 Standard objavljen
29. 12. 2023.

Povezani projekti

Identičan sa EN ISO 11819-1:2023

Identičan sa ISO 11819-1:2023