Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 60601-1-12:2016/A1:2020

Elektromedicinski uređaji – Deo 1-12: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse – Dodatni standard: Zahtevi za elektromedicinske uređaje i medicinske električne sisteme koji su predviđeni za upotrebu u uslovima hitne medicinske usluge – Izmena 1

Medical electrical equipment - Part 1-12: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems intended for use in the emergency medical services environment
31. 12. 2020.

Опште информације

60.60     31. 12. 2020.

ISS

N062

Evropski standard

11.040  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj standard se primenjuje na osnovnu bezbednost i bitne performense elektromedicinkih uređaja i elektromedicinsih sistema, u daljem tekstu ME uređaja i ME sistema, kao što je naznačeno u uputstvu za upotrebu od strane njihovih proizvođača, za upotrebu u EMS (okruženje hitne medicinske službe) okruženju.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

90/385/EEC

Direktiva za aktivna implantabilna medicinska sredstva (AIMD)

93/42/EEC

Direktiva za opšta medicinska sredstva (MDD)

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 60601-1-12:2016/A1:2020
60.60 Standard objavljen
31. 12. 2020.

Povezani projekti

Identičan sa EN 60601-1-12:2015/A1:2020

Propisi

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni delovi respiratora

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo ultrazvučnih fizioterapijskih uređaja

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavni deo visikofrekvencijskih hirurških noževa i visokofrekvencijskog hiriruškog pribora

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020 Pravilnik o overavanju mernih uređaja koji su sastavnih deo višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenata