Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS HD 60364-5-52:2012/A12:2023

Električne instalacije niskog napona – Deo 5-52: Izbor i postavljanje električne opreme – Električni razvod – Izmena 12

Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems
30. 3. 2023.

Опште информације

60.60     30. 3. 2023.

ISS

N064

Evropski standard

13.260     91.140.50  

engleski  

Standard je preveden i nalazi se u fazi "10.99 Unet u program rada". Saznajte više

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Deo 5-52 serije IEC 60364 se odnosi na izbor i postavljanje električnog razvoda. Ovo treće izdanje povlači i zamenjuje drugo objavljen 2001. godine, i predstavlja tehničku reviziju. Osnovne ismene u odnosu na prethodno izdanje su sledeće: - U podtački 521.4 su izvršene manje izmene za sabirnički kanalni razvod i parapetni razvod. - U podtački 523.6 su izvršene manje izmene za dimenzionisanje kablova kada postoje harmonici struje. – Nova podtačka 523.9 koja se odnosi na razvod sa metalnim poklopcima za razvod jednožilnih kablova . - Tačka 525 uvodi dozvoljene promene maksimalnih vrednosti pada napona između izvora napajanja instalacije potrošača i opreme, koje ne treba da budu većeod onih koje su date u odgovarajućem prilogu. - Tačka 526 uvodi manje izmene kod električnih povezivanja, uključujući dodatno odstupanja od pregleda, i dodatne napomene. Tačka 528 uvodi dodatne zahteve kada se u blizini razvoda nalazi podzemni energetski i telekomunikacioni kablovi. Tačka 529 uvodi manje izmene za izbor i postavljanje električnog razvoda vezano za održavanje, uključujući čišćenje.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS HD 60364-5-52:2012/A12:2023
60.60 Standard objavljen
30. 3. 2023.

Povezani projekti

Identičan sa HD 60364-5-52:2011/A12:2022