Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Najnoviji standard iz oblasti upravljanja vanrednim situacijama

Ovu godinu je obeležio veliki broj katastrofa čije su posledice nesagledive. Njihova sanacija uglavnom  predugo traje i zato je važno da se negativni efekti makar ublaže ako se već ne mogu u potpunosti izbeći. To je ujedno i najvažnija svrha standarda, da se smanje mogući rizici i pruže najbolja rešenja u takvim situacijama.

U avgustu je objavljen SRPS ISO 22328-1, Bezbednost i otpornost – Menadžment vanrednim situacijama – Deo 1: Opšte smernice za primenu sistema ranog upozoravanja lokalnih zajednica na katastrofe, standard iz oblasti organizacija kompanija i upravljanja uopšte.  Njime se definišu metode i procedure za rano upozoravanje na katastrofe u lokalnim zajednicama, uz opisivanje brojnih primera. Dokument se, inače, ne bavi indirektnim efektima katastrofa. 

Iako standardi u našoj zemlji nemaju obavezujući karakter, njihova primena donosi višestruke koristi. Brojni principi, metode, tehnike, smernice i uputstva koje oni definišu doprinose da najnovija tehnička dostignuća nađu svoju praktičnu primenu.

Pored toga, aktuelan je i standard SRPS ISO 22320, Bezbednost i otpornost – Menadžment vanrednim situacijama – Smernice za menadžment incidentima, koji je pre godinu dana objavljen na srpskom jeziku. On je primenljiv na bilo koju organizaciju koja je uključena u pripremu i reagovanje na incidente na lokalnom, nacionalnom, regionalnom ili međunarodnom nivou.

Svrha ovih standarda je, pre svega, postizanje bezbednosti i otpornosti u upravljanju vanrednim situacijama. Zbog toga je njihova primena od izuzetnog značaja.