Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2. 11030 Beograd
Glavni meni

31. juli 2020. godine – vebinar: Tumačenje zahteva SRPS ISO 14001:2015 i preporuke za njegovu primenu

U skladu sa novonastalim okolnostima, Institut za standardizaciju Srbije na zahtev svojih korisnika ponovo organizuje obuku posvećenu tumačenju zahteva standarda SRPS ISO 14001:2015 u formi vebinara. Ovom obukom učesnici mogu da steknu nova znanja zahvaljujući kojima će unaprediti i olakšati primenu sistema menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS) u svojim organizacijama.

Ovaj vebinar je koncipiran tako da bude od koristi i učesnicima koji su već upoznati sa standardom SRPS ISO 14001:2015 i koji žele da poboljšaju EMS, pružajući im priliku za diskusiju o problemima u tumačenju pojedinih zahteva standarda sa kojima se sreću u praksi, kao i onima koji se tek upoznaju sa standardom i kojima su potrebna objašnjenja u primeni ovog standarda.

Uz konkretne primere za ispunjavanje zahteva standarda SRPS ISO 14001:2015 učesnici će kroz niz vežbi imati priliku da praktično primene stečeno znanje o principima EMS-a i na svojim radnim mestima.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen svim organizacijama koje su sertifikovane prema ISO 14001:2015 ili uvode sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u svoje organizacije, a naročito predstavnicima rukovodstva za sistem menadžmenta životnom sredinom (EMS), predstavnicima rukovodstva za druge sisteme menadžmenta (QMS i OHSAS), internim proveravačima EMS-a, kao i ostalima koji se bave EMS-om.

Biće obrađene sledeće teme: – hronologija i razvoj ISO 14001, – osnove EMS-a i procesnog pristupa, – termini i definicije, – svrha i koristi od Priloga SL iz ISO/IEC Direktiva, Deo 2, – ključni koncepti, principi i struktura ISO 14001, – tumačenje zahteva sa akcentom na: definisanje konteksta i zainteresovanih strana organizacije, liderstvo, menadžment rizicima, merenje ciljeva i upravljanje promenama, bolju zaštitu životne sredine, efektivniju komunikaciju, sagledavanje procesa iz ugla životnog ciklusa komunikacije i drugo.

Posebna pogodnost vezana za ovaj seminar jeste to što materijal za obuku uključuje i dvojezično izdanje standarda SRPS ISO 14001:2015, što znatno olakšava praćenje obuke.

Predavači: Branislava Milovanov, menadžer za obuke u StandCert d.o.o, predsednica KS CASCO, član KS A207 u ISS-u, menadžer kvalitetom, menadžer zaštitom životne sredine, proveravač za QMS, EMS i OHSAS

Marina Donić, samostalni savetnik u Odeljenju za hemijske tehnologije, poljoprivredu, šumarstvo, bezbednost, životnu sredinu i opšte standarde u ISS-u, sekretar KS A207, proveravač za QMS i EMS.

Zašto i kako vebinar?

Tokom proteklog iskustva socijalne izolacije izazvane pandemijom virusa COVID-19, Institut je organizovao veliki broj vebinara i stekao iskustvo u njihovom organizovanju. Smatramo da se ova obuka može veoma uspešno realizovati i putem vebinara. Prijavljeni učesnici će nakon uplate kotizacije, a dan uoči vebinara, dobiti podsetnik sa linkom za priključivanje na vebinar sa instrukcijama.

Naknada za učešće na vebinaru iznosi 6.950,00 din. (uključuje materijal za obuku, standard SRPS ISO 14001:2015 i potvrdu o pohađanju vebinara). Informacije u vezi sa redovnim popustima, koji su utvrđeni prema broju i kategorijama učesnika, proverite u programu vebinara ili na tel. 011/3409-340 ili 011/3409-388.

Prijavite se preko linka: https://forms.gle/onJHU4G6Gnr2d1Uj7