Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Elektronska kontaktna tačka za građevinske proizvode

Elektronska kontakt tačka za građevinske proizvode je državni elektronski servis putem kojeg se zainteresovanim licima besplatno pruža informacija o uredbama propisa o građevinskim proizvodima na teritoriji Republike Srbije.
 

U skladu sa članom 34. Zakona o građevinskim proizvodima („Sl. glasnik RS“, br. 83/2018) poslovne elektronske kontakt tačke za građevinske proizvode obaveštava ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva.

Elektronska kontakt tačka za građevinske proizvode ima obavezu da zainteresovanim licima pruži informacije o:

  1. tehničkim propisima koji se primenjuju vrsta na određenu vrstu proizvoda na teritoriji Republike Srbije, odnosno informacije da li ta proizvoda podleže prethodnom pribavljanju dokumenata o ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi shodno propisima Republike Srbije, kao i informacije o potrebi sprovođenja postupka priznavanja inostranih dokumenata o ocenjivanju i verifikaciji . stalnosti performansi na teritoriji Republike Srbije;
  2. podaci o nadležnim organima u Republici Srbiji koji omogućavaju da se ti organizuju direktno, uključujući i pojedinosti o organima koji su odgovorni za nadzor nad primenom tehničkih propisa za građevinske proizvode;
  3. pravnim sredstvima u Republici Srbiji u slučaju spora između nadležnih organa i privrednog subjekta.

Za pružanje informacija preko elektronske kontakt tačke za građevinske proizvode iz stava 2. 34. Zakona o građevinskim proizvodima ne plaća se taksa.

Linkovi:

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Sektor za stambenu i arhitektonsku politiku, komunalne delatnosti i energetsku efikasnost: https://www.mgsi.gov.rs/cir/sektori/sektor-za-stambenu-i-arhitektonsku-politiku-komunalne-delatnosti-i-energetsku-efikasnost