Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 17643:2022

Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje temperature modula jednakog smicanja i faznog ugla korišćenjem reometra za dinamičko smicanje (DSR) – BTSV ispitivanje

Bitumen and bituminous binders - Determination of equi-shear modulus temperature and phase angle using a Dynamic Shear Rheometer (DSR) - BTSV test
30. 11. 2022.

Опште информације

60.60     30. 11. 2022.

ISS

B336

Evropski standard

75.140     91.100.50  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim dokumentom utvrđuje se BTSV ispitivanje (skraćeno za: Opit brzog određivanja karakteristike bitumena, na nemačkom Bitumen-Typisierungs-Schnell-Verfahren). Ispitivanje se sprovodi uz primenu reometra za dinamičko smicanje (DSR). Koristi se za određivanje karakteristika bitumena i bitumenskih veziva i za ocenu ponašanja prilikom deformacije na visokim upotrebnim temperaturama. Procedura ispitivanja opisana u ovom dokumentu obuhvata ispitivanje bitumena za puteve ili modifikovanog bitumena, kao svežeg (nekorišćenog) veziva, kao i veziva nakon laboratorijskog starenja kondicioniranjem (npr. EN 12607-1, EN 14769), i veziva koja su izdvojena iz asfaltne mešavine. Procedura ispitivanja u skladu sa ovim dokumentom nije primenljiva na bitumenska veziva sa česticama većim od 250 μm (npr. punilo, granulisana guma). NAPOMENA Procedura ispitivanja još uvek nije primenjivana na bitumenska veziva koja su izdvojena iz bitumenskih emulzija. Ispitivanjem se određuje temperatura i pridruženi fazni ugao pri kojem bitumensko vezivo pokazuje definisan kompleksni modul smicanja u modu oscilacija čiji napon je kontrolisan pri konstantnoj frekvenciji i sa kontinuiranim povećanjem ispitne temperature.
UPOZORENJE Primena ovog dokumenta može da obuhvati opasne materije, postupke i opremu. Ovim dokumentom nisu obuhvaćeni bezbednosni problemi koji se mogu javiti tokom njegove primene. Korisnik ovog standarda ima odgovornost da obezbedi odgovarajuće bezbednosne i zdravstvene mere i odredi primenljivost zakonskih ograničenja pre korišćenja ovog dokumenta. Ovaj dokument uključuje korišćenje aparata i veziva na veoma visokim temperaturama. Uvek nositi zaštitne rukavice i naočare prilikom rukovanja vrelim vezivima i izbegavati kontakt sa bilo kojim delom nezaštićene izložene kože.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 17643:2022
60.60 Standard objavljen
30. 11. 2022.

Povezani projekti

Identičan sa EN 17643:2022