Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS ISO 1928:2022

Ugalj i koks — Određivanje gornje toplotne moći

Coal and coke — Determination of gross calorific value
30. 12. 2022.
30. 12. 2022.

Опште информације

60.60     30. 12. 2022.

ISS

B082

Međunarodni standard

75.160.10  

srpski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovim dokumentom se utvrđuje metoda za određivanje gornje toplotne moći čvrstih mineralnih goriva pri konstantnoj zapremini i referentnoj temperaturi od 25 oC, u kalorimetarskoj posudi koja se kalibriše sagorevanjem sertifikovane benzoeve kiseline.
Rezultat koji se dobija predstavlja gornju toplotnu moć analiziranog uzorka pri konstantnoj zapremini, zajedno sa ukupnom vodom u tečnom stanju iz produkata sagorevanja. Gorivo u praksi sagoreva pri konstantnom (atmosferskom) pritisku i voda se ne kondenzuje, ali se uklanja kao para sa dimnim gasovima. U ovim uslovima je radna toplota sagorevanja donja toplotna moć goriva pri konstantnom pritisku. Donja toplotna moć pri konstantnoj zapremini se može takođe koristiti; date su jednačine za izračunavanje obeju vrednosti. Opšti principi i postupci kalibracije i ispitivanja goriva predstavljeni su u glavnom tekstu, a oni koji se odnose na upotrebu određene vrste kalorimetrijskog uređaja opisani su u prilozima. Takođe, date su kontrolne liste za kalibraciju i ispitivanja goriva onda kada se koriste određene vrste kalorimetara, kao i primeri koji ilustruju neka izračunavanja.

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS ISO 1928:2015

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS ISO 1928:2022
60.60 Standard objavljen
30. 12. 2022.

Povezani projekti

Identičan sa ISO 1928:2020