Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

naSRPS EN 12697-22:2020/A1:2023

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 22: Kolotraženje - Izmena 1

Bituminous mixtures - Test methods - Part 22: Wheel tracking

Опште информације

40.60     17. 8. 2023.

ISS

U227

Evropski standard

93.080.20  

engleski  

Apstrakt

Ovim dokumentom opisuju se metode ispitivanja za određivanje osetljivosti na kolotraženje asfaltnih mešavina. Ispitivanje se primenjuje za asfaltne mešavine sa veličinom nazivnog zrna manjom ili jednakom 32 mm. Ispitivanje se može primeniti za uzorke koji su pripremljeni u laboratoriji ili isečeni iz kolovoza; uzorci se drže u kalupu sa površinom poravnatom sa gornjom površinom kalupa. Osetljivost asfaltnih mešavina na trajnu deformaciju se ocenjuje na bazi kolotraga nastalog usled ponovljenih prolaza opterećenog točka pri konstantnoj temperaturi. Tri alternativna tipa uređaja se mogu koristiti prema ovom standardu: veliki uređaji, ekstra veliki uređaji i mali uređaji. Kod velikih i ekstra velikih uređaja uzorci se kondicioniraju u vazduhu za vreme ispitivanja. Kod malih uređaja uzorci se kondicioniraju ili u vazduhu ili u vodi. NAPOMENA. Veliki i ekstra veliki uređaji nisu pogodni za korišćenje sa cilindričnim kernovima.

Životni ciklus

TRENUTNO

PROJEKAT
naSRPS EN 12697-22:2020/A1:2023
40.60 Završetak javne rasprave
17. 8. 2023.

Povezani projekti

Identičan sa EN 12697-22:2020/prA1 IDENTICAL