Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

naSRPS EN 18025:2023

Kvalitet vode- Standard za smernice za strateški pristup obnavljanju reka

Water quality - Guidance standard on a strategic approach to river restoration

Опште информације

40.60     21. 12. 2023.

ISS

H147

Evropski standard

13.020.70     13.060.10     07.060     13.060.99  

engleski  

Apstrakt

Ovaj dokument se odnosi na obnavljanje reka, uključujući njihove kanale, priobalne zone i poplavne ravnice. Reč „reka“ se koristi kao generički termin za opisivanje vodotoka sa trajnim i povremenim tokom svih veličina, sa izuzetkom veštačkih vodnih tela kao što su kanali. Razmatraju se i neki aspekti obnove pejzaža izvan granica onoga što se često smatra tipičnim rečnim procesima. Ovaj dokument se fokusira na „rešenja zasnovana na prirodi“, a to su „aktivnosti za zaštitu, održivo upravljanje i obnavljanje prirodnih ili modifikovanih ekosistema koji se na efikasan i prilagodljiv način suočavaju sa društvenim izazovima, istovremeno obezbeđujući dobrobit ljudi i biodiverzitet“ . Obezbeđen je jasan okvir vodećih principa koji će pomoći u planiranju i sprovođenju radova na obnavljanju reke. Ovi principi su usmereni i na pojedince i na organizacije koje žele da obnove reke, i naglašavaju važnost praćenja i procene. Ovaj dokument upućuje na postojeće tehnike i uputstva, tamo gde su prikladne u okviru ovog dokumenta. Ovaj dokument pruža smernice o: — osnovnim principima obnavljanja — ciljevima i ukupnim rezultatima obnovljanja reka — spektru tipičnih pristupa obnavljanju reka („režim obnove“) sa fokusom na one koji su zasnovani na prirodi i obnavljaju i fizičke i ekološke aspekte — identifikovanje mogućnosti za obnavljanje i mogućih ograničenja, sa fokusom na fizičke i prirodne, a ne na društveno-ekonomske aspekte — različite skale obnavljanja i način na koji obnavljanje funkcioniše u različitim slivovima i pejzažima — važnost praćenja i procene radova na obnavljanju u nizu pristupa i skala.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

2000/60/EC

Životni ciklus

TRENUTNO

PROJEKAT
naSRPS EN 18025:2023
40.60 Završetak javne rasprave
21. 12. 2023.

Povezani projekti

Identičan sa prEN 18025 IDENTICAL