Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 61000-6-2:2008

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 6-2: Generički standardi – Imunost u industrijskim okruženjima

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments
23. 4. 2008.
23. 4. 2008.
95.99 Povučen   29. 4. 2022.

Опште информације

95.99     29. 4. 2022.

ISS

N210

Evropski standard

33.100.20  

srpski  

Kupovina

Povučen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj deo standarda za zahteve za EMC imunost odnosi se na električnu i elektronsku opremu namenjenu za upotrebu industrijskim lokacijama, kako je opisano ispod. Obuhvaćeni su zahtevi za imunost u frekvencijskom opsegu od 0 Hz do 400 GHz. Ne treba vršiti ispitivanja na frekvencijama na kojima nisu navedeni zahtevi. Ovaj opšti standard EMC imunosti je primenljiv ako ne postoji nijedan relevantan standard za EMC imunost proizvoda ili familije proizvoda. Ovaj standard se primenje na električnu i elektronsku opremu namenjenu za upotrebu u industrijskim lokacijama, kako je definisano u 3.7, kako unutra tako i spolja. Ovaj standard se takođe primenjuje i na opremu namenjenu za direktno povezivanje na distribucionu mrežu jednosmerne struje, ili koja je napajana pomoću baterije, i namenjena za upotrebu na industrijskim lokacijama. Ovaj standard definiše zahteve za ispitivanje imunosti za opremu navedenu u području primene u odnosu na neprekidne i prolazne, izvedene i zračene smetnje, uključujući elektrostatičko pražnjenje. Zahtevi za imunošću su izabrani da bi se obezbedio adekvatan nivo imunosti za opremu koja radi u industrijskim lokacijama. Međutim, nivoi ne pokrivaju ekstremne slučajeve koji se mogu pojaviti na bilo kojoj lokaciji, ali sa izuzetno malom verovatnoćom da se pojave. Nisu svi fenomeni smetnji obuhvaćeni za potrebe ispitivanja u ovom standardu, već samo oni koji se smatraju relevantnim za opremu koja je obuhvaćena ovim standardom. Ovi zahtevi za ispitivanje predstavljaju osnovne zahteve za EMC imunost. Oni su specificirani za svaki razmatrani port. NAPOMENA 1: Informacije o drugim pojavama smetnji date su u IEC TR 61000-4-1. NAPOMENA 2: Bezbednosna razmatranja nisu obuhvaćena ovim standardom. NAPOMENA 3: U posebnim slučajevima će se pojaviti situacije u kojima nivo smetnji može prelaziti nivoe navedene u ovom standardu, na primer kada je oprema instalirana u blizini industrijske, naučne i medicinske opreme kako je definisano u CISPR 11 ili gde se koristi ručni predajnik u neposrednoj blizini opreme. U tim slučajevima mogu se primeniti posebne mere ublažavanja. Industrijsko okruženje se može menjati posebnim merama ublažavanja. Ako se može pokazati da takve mere stvaraju elektromagnetsko okruženje ekvivalentno stambenom, komercijalnom ili lako-industrijskom okruženju, tada se može primeniti generički standard za ovo okruženje ili relevantni standard proizvoda.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

1999/5/EC

Direktiva za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (RTTED)

Harmonizovan
2004/108/EC

Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Harmonizovan
2014/30/EU

Direktiva za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)

Harmonizovan
2014/53/EU

Direktiva za radio-opremu (RED)

Životni ciklus

TRENUTNO

POVUČEN
SRPS EN 61000-6-2:2008
95.99 Povučen
29. 4. 2022.

REVIDIRAN OD

OBJAVLJEN
SRPS EN IEC 61000-6-2:2019

Povezani projekti

Identičan sa EN 61000-6-2:2005

Identičan sa SRPS EN IEC 61000-6-2:2019

Propisi

"Сл. гласник РС" бр. 41/2019 41/2019
PRAVILNIK o analizatorima za merenje sadržaja proteina u žitu

MINISTARSTVO PRIVREDE

Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

Сл. гласник РС, бр. 92/2017
SPISAK srpskih standarda iz oblasti elektromagnetske kompatibilnosti

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

"Сл. гласник РС" бр. 96/2018 Sl. glasnik 96/2018
PRAVILNIK o vlagomerima za zrna žitarica i semenke uljarica

MINISTARSTVO PRIVREDE