Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS H.G0.001:1987

Čiste hemikalije - Pripremanje, standardizacija i čuvanje standardnih volumetrijskih rastvora za hemijske analize

Reagents - Preparation, standardization and storage of standard volumetric solutions for chemical analysis
3. 9. 1987.
3. 9. 1987.

Опште информације

90.93     8. 1. 2013.

ISS

H047

Nacionalni standard

71.040.30  

srpski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

UTVRĐUJU SE METODE ZA PRIPREMANJE, STANDARDIZACIJU I ČUVANJE STANDARDNIH VOLUMETRIJSKIH RASTVORA KOJI SE NAJČEŠĆE UPOTREBLJAVAJU U HEMIJSKIM ANALIZAMA I TO ZA: NATRIJUM-HIDROKSID, HLOROVODONIČNU KISELINU, SUMPORNU KISELINU, SREBRO-NITRAT, ŽIVA(III)-NITRAT, AMONIJUM-TIOCIJANAT, JOD, NATRIJUM-TIOSULFAT, KALIJUM-PERMANGANAT, KALIJUM-DIHLORIT, CERIJUM(IV)-SULFAT, DINITRIJUM-ETILENDIAMINTETRAACETATA, PERHLORNU KISELINU I CINK-SULFAT.

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS H.G0.001:1987
90.93 Odluka o potvrđivanju standarda
8. 1. 2013.