Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS EN 301 442 V2.1.1:2017

Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES), uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja) u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for NGSO Mobile Earth Stations (MES) including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) operating in the 1 980 MHz to 2 010 MHz (earth-to-space) and 2 170 MHz to 2 200 MHz (space-to-earth) frequency bands under the Mobile Satellite Service (MSS) covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
31. 8. 2017.

Опште информације

60.60     31. 8. 2017.

ISS

NETSI

Evropski standard

33.060.30  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovaj dokument se primenjuje na radio-opremu mobilnih zemaljskih stanica (MES) koja ima sledeće karakteristike:
• ove MES rade u mobilnom satelitskom sistemu u negeostacionarnoj orbiti (NGSO);
• ove MES imaju sposobnost i predaje i prijema i rade u sa¬telitskoj personalnoj komunikacionoj mreži (S-PCN). Jedna S-PCN MES može biti ručna, prenosiva, montirana na vozilu, priključena na matični uređaj, polufiksna ili fiksna oprema, ili može biti element u multimodnom terminalu. Ona se može sastojati od više modula, sa pripadajućim konekcijama i korisničkim interfejsima, ili može biti samostalna jedinica;
• ove LMES su upravljane i nadzirane od mrežnog upravljačkog uređaja (NCF). Mrežni upravljački uređaj je van područja razmatranja ovog dokumenta; ako je MES element u multimodnom terminalu, ukoliko nije drugačije naznačeno u ovom dokumentu, onda se zahtevi primenjuju samo na S-PCN MES element terminala koji radi u MSS frekvencijskim opsezima koji su dati u tabeli 1;
• ove MES imaju sposobnost da rade u celom ili u delovima frekvencijskog spektra koji je prikazan u tabeli 1.

Povezane direktive

Direktive povezane sa ovim standardom

2014/53/EU

Direktiva za radio-opremu (RED)

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS EN 301 442 V2.1.1:2017
60.60 Standard objavljen
31. 8. 2017.

Povezani projekti

Identičan sa EN 301 442 V2.1.1:2016