Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS CEN/TS 419261:2017

Bezbednosni zahtevi za pouzdane sisteme upravljanja sertifikatima i vremenskim žigovima

Security requirements for trustworthy systems managing certificates and time-stamps
24. 3. 2017.

Опште информације

90.60     2. 9. 2023.

ISS

I224

Tehnička specifikacija

03.120.20     35.240.30     35.040     35.030  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ova tehnička specifikacija utvrđuje uslove bezbednosti za TWS koji može biti korišćen od strane TSP po redu kako bi izdali QCs i ne-kvalifikovane sertifikate (NQCs), kao i elektronske vremenske oznake u skladu sa Dir.1999/93/EC i sa [reg.910/2014/ES].
Bezbednosni zahtevi za Predmet uređaja pružanja usluga, koji uključuje SCDev/QSCD odredbu prema subjektima, definisani su u ovom TS. Međutim, zahtevi specificirani za SCDev/QSCD uređaje, kao što su korišćeni subjekati TSP-a, su van opsega ovog TS. Ovi zahtevi su definisani kao Common Criteria [CC] Zaštita Profila (PP) u EN 419211 seriji.
Preporuke za kriptografske algoritme da budu podržani od TWS-a su u ETSI/TS 119 312.
Iako je ovaj TS zasnivan na korišćenju javnih kriptografskih ključeva, ne zahteva ili definiše neki poseban komunikacioni protokol ili format za elektronske potpise, sertifikate, lista povlačenja sertifikata, potvrde informacija o statusu i time-stamp tokena. To samo podrazumeva da određeni tip informacija bude prisutan u sertifikatima u skladu sa Aneksom I Dir.1999/93/EC i [Reg.910/2014/EU]. Interoperabilnost između TSP sistema i predmetnih sistema je izvan okvira ovog dokumenta.
Upotreba TWS-a koji su već u skladu sa relevantnim zahtevima bezbednosti ovog TS-a treba da podrže TSPs u smanjenju njihovog tereta da utvrde usaglašenost svoje strategije prema ETSI TS 119 411-1, 119 411-2, i 119 421 (ili ekvivalentne ENs da budu naknadno objavljeni) i u ispunjavanju zahteva Aneksa I i Aneksa II za Dir.1999/93/EC kao i uslove iz Aneksa I i članom 24.2 (e) [Reg.910/2014/EU].

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS CEN/TS 419261:2017
90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda
2. 9. 2023.

Povezani projekti

Identičan sa CEN/TS 419261:2015