Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS ISO/IEC TR 29110-5-6-2:2018

Sistemski i softverski inženjering – Profili životnog ciklusa veoma malih entiteta (VSE) – Deo 5-6-2: Sistemski inženjering – Uputstvo za menadžment i inženjering: Generička grupa profila: Osnovni profil

Systems and software engineering — Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) — Part 5-6-2: Systems engineering — Management and engineering guide: Generic profile group: Basic profile
28. 2. 2018.

Опште информације

90.92     11. 1. 2023.

ISS

I1/07

Tehnički izveštaj

35.080  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

ISO/IEC 29110 se primenjuje na veoma male entitete (VSE). VSE su preduzeća, organizacije, projekti koji imaju do 25 ljudi. Procesi životnog ciklusa koji su opisani u setu međunarodnih standarda (IS) i tehničkih izveštaja (TR) nisu namenjeni da onemogućavaju ili obeshrabruju njihovu upotrebu od strane organizacija koje su veće od VSE. Ovaj tehnički izveštaj pruža uputstvo za upravljanje i inženjering za Osnovni profil opisan u ISO/IEC 29110-4-6 kroz upravljanje projektima i proces definisanja sistema i realizacije. To je samostalno uputstvo; nije predviđeno da VSE koristi standardizovani profil za implementaciju ovog tehničkog izveštaja. Primenjuje se na projekte nekritičnog razvoja sistema. Razvoj sistema treba da ispuni zahteve projekta i opis sistema. Korišćenjem ovog tehničkog izveštaja, VSE može dobiti beneficije u sledećim aspektima:
- Usaglašeni set projektnih zahteva (tehnički deo ugovora) i očekivanih proizvoda.
- Izvršen je disciplinski postupak upravljanja, koji obezbeđuje vidljivost projekta i korektivne akcije projektnih problema i odstupanja.
- Sledi sistematičan proces definicije i realizacije sistema, koji zadovoljava potrebe Ackuirer-a i obezbeđuje kvalitetne proizvode. VSE razvijaju softver koji je deo većeg sistema, a za samostalne softverske proizvode i usluge se podstiču da koriste vodič za upravljanje i inženjering Osnovnog profila (ISO/IEC TR 29110-5-1-2).

Životni ciklus

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS ISO/IEC TR 29110-5-6-2:2018
90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda
11. 1. 2023.

Povezani projekti

Identičan sa ISO/IEC TR 29110-5-6-2:2014