Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

SRPS CEN/TS 16214-2 :2020

Kriterijumi održivosti za proizvodnju biogoriva i biotečnosti za energetske potrebe — Principi, kriterijumi, indikatori i verifikatori — Deo 2: Ocenjivanje usaglašenosti, uključujući lanac sledljivosti i maseni bilans

Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 2: Conformity assessment including chain of custody and mass balance
31. 12. 2020.

Опште информације

60.60     31. 12. 2020.

ISS

Z183

Tehnička specifikacija

27.190     75.160.40  

engleski  

Kupovina

Objavljen

Jezik na kome želite da primite dokument.

Apstrakt

Ovom tehničkom specifikacijom se definišu zahtevi koje treba da ispune ekonomski operateri da bi pružili zahtevani dokaz da biogorivo i biotečnost ispunjavaju kriterijume održivosti definisane u Direktivi o obnovljivim izvorima energije. Ova tehnička specifikacija je primenjiva na početnu proizvodnju biomase ili na sakupljačko mesto za otpad i ostatke u bilo kojem mestu u lancu sledljivosti. Ovim dokumentom se takođe definišu zahtevi za tela za ocenjivanje usaglašenosti koja proveravaju usaglašenost sa ovim standardom.

Životni ciklus

PRETHODNO

POVUČEN
SRPS CEN/TS 16214-2:2014

TRENUTNO

OBJAVLJEN
SRPS CEN/TS 16214-2 :2020
60.60 Standard objavljen
31. 12. 2020.

Povezani projekti

Identičan sa CEN/TS 16214-2:2020